Novosti

Prvi put na tržistu BiH dostupni proizvodi Sintokalm i Zincofarm

Koriste se isključivo u svinjogojstvu

Prvi put na tržistu BiH dostupni proizvodi Sintokalm i Zincofarm

Prvi put na tržistu BiH samo u našoj veledrogeriji Sintofarm Adriatica d.o.o Orašje možete pronaći proizvode koji su jedinstveni na evropskom i svjetskom tržistu, a to su lijekovi “Sintokalm” i “Zincofarm”. To su su proizvodi vrhuskog kvaliteta proizvedeni i u vlasništvu kompanije Sintofarm SpA Italy, a koriste se isključivo u svinjogojstvu.

Sintokalm

Koristi se u svinjogojstvu kod svih stresnih situacija kao sredstvo za smirenje, tj. kao sedativ. Naročito se koristi kod stvaranja novih grupa svinja tokom tova. Jedini je proizvod u svijetu koji se koristi putem vode ili tečnih hraniva (per os), a da spada u grupi lijekova sedativa. Koristi se kod svih kategorija svinja i njegova karenca je 0 dana.

Upustvo za upotrebu

Zincofarm

Koristi se u svinjogojstvu kao terapeutik pomiješan u hrani za prasad do 35 kg  žive mase. Koristi se odmah nakon odbijanja prasadi od krmača kako bi spriječili proljeve izazvane bakterijama E.coli, Lawsonia intracellularis i Serpulina hyodysenterieae (treponeme). Spada u grupu terapeutika, a da nije antibiotik nego je proizveden od cistog Cink oksida farmaceutskog oblika (Farma grade). Prvi put na evrposkom i svjetskom tržistu proizveden je od strane italijanske kompanije Sintofarm SpA Italy.
Danas se nijedna ozbiljna proizvodnja u svinjogojstvu ne može zamisliti bez ovoga proizvoda.

Upustvo za upotrebu

Posljednje novosti