Zincofarm G

Zincofarm G

Sastav

Supstance Količina
Cink oksid 99,99% 1000 g
Pakovanje Vreća od 10 i 25 kg
ATCVET kod QA07XA91

Zincofarm G

Premiks za pravljenje medicirane hrane za prasad težine do 35 kg

Indikacije

Zincofarm G je terapeutik koji se isključivo koristi pomiješan u hrani za prasad do 35 kg žive mase. Koristi se pomiješan u hrani nakon odbijanja prasadi od krmača u sprečavanju proljeva izazvanih bakterijama E.coli, Lawsonia intracellularis i Spirochete Serpulina (treponema) hyodysenteriae.

Način upotrebe i doziranja

Zinkofarm G se koristi u količini od 1500 g -3000 g /tonu hrane za odbijenu prasad, sve dok ne dostignu živu masu od 35 kg. Vro je efikasan u spriječavanju proljeva kod prasadi izazvanih Gram- bakterijama.

Karenca

Za meso je 14 dana.

Posebna upozorenja

Napomena

• Zincofarm G  ne davati drugim kategorijama svinja i drugim životinjama. 

Način čuvanja

• Čuva se u prozračenoj tamnoj prostoriji na sobnoj temperaturi.

Rok trajanja

• Validnost do 2 godine u originalnom pakovanju. Nakon prvog otvaranja lijek se mora utrošiti do 3 mjeseca, a medicinirana hrana do 90 dana.