Sulfaprim

Sulfaprim

Sastav

Supstance Količina
Sulfametokssin natrij 200 mg
Trimetoprim 40 mg
Nosač tečni 1 ml
Pakovanje Bočice od 100, 250 i 1000 ml
ATCVET kod QJ01EW09

Sulfaprim

Injekcioni rastvor

Ovo je lijek koji se bazira na sastavu Sulfadimetokssina i Trimetoprima u odnosu 5:1. Obje aktivne supstance u lijeku djeluju udruženo u dvije faze sprečavajući sintezu folne kiseline neophodne za razmnožavanje bakterija. Efekt ovog udruženog djelovanja manifestira se pojačanom antibakterijskom aktivnošću koja onemogućava rezistenzu bakterija na ovaj lijek. Lijek ima široki spektar djelovanja i ispoljava baktericidno djelovanje na Gram + i Gram - bakterije kao i na protozoe. Prednost ovog lijeka je u tome što se aktivne supstance resorbuju vrlo brzo u organizmu životinje, a samim tim i ispoljavaju za kratak period negativan efekat na Gram + i Gram - bakterije i protozoe. U krvi se 98 %-99 % veže za proteine plazme. U slobodnoj formi se raspoređuje u raznim dijelovima organizma što zavisi od vakskularizacije tkiva. Najveću koncentraciju postiže u organima u kojima se vrši metabolizam kao što su jetra i organima za izlučivanje (bubrezi).

Trimetoprim se apsorbira vrlo brzo i dolazi u krvi, kojom se prenosi do jetre i bubrega gdje mu je koncentracija vrlo visoka.

Eliminacija lijeka u najvećem dijelu se vrši putem urina, manjim dijelom i putem izmeta.

Indikacije

Djeluje na goveda, svinje, kopitare, mačke i pse. Upotrebljava se za liječenje upale pluća, bronhitisa, pleuritica, gastrointeritisa, peritonitisa, metritisa, mastitisa, sepse, artritisa kod konja, flegmona, apcesa u liječenju rana prije i poslije intervencija - kod svih infekcija izazvanih Gram + i Gram -bakterijama i protozoica osjetljivim na Sulfadimetokssina i Trimetoprima.

Kontraindikacija

Ne davati životinjama sa oštećenim bubrezima i jetrom. Velike doze ovog lijeka mogu prouzrokovati gastrointestinalne tegobe, depresije CNS, promjene u kičmenoj moždini (anemije i leukopenije) i oštećenja u jetri.

Način upotrebe i doziranja

Upotrebljava se intramuskularno i intravenozno (sporo davanje).

Doze:

  • Goveda 10-20 ml /100 kg žive mase dnevno
  • Svinje 10-20 ml/100 kg žive mase dnevno
  • Konji 10-20 ml/100 kg žive mase dnevno
  • Psi i mačke 1 ml-2 ml/ 10 kg žive mase što odgovara 24 - 48 mg smjese Sulfadimetokssina i Trimetoprima na kg žive mase dnevno.

Terapiju ponoviti samo po preporuci veterinara. Poslije upotrebe lijeka životinjama ponuditi velike količine vode. Može se koristiti u kombinaciji sa lijekovima iz grupe B laktamina i aminoglikozida.

Karenca

Meso:

  • Goveda 20 dana
  • Svinje   16 dana
  • Konji    30 dana

Mlijeko

  • Goveda 96 sati (8 muza)
  • Ne davati kobilama čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi.

Posebna upozorenja

Način izdavanja

Veterinarski recept.

Način čuvanja

Čuvati na suhom, tamnom i hladnom mjestu.

Rok upotrebe

5 godina.