Sintokalm

Sintokalm

Sastav (1 ml)

Supstance Količina
Kalijum bromid 250 mg
Rastvor do 1ml
Pakovanje Boce od 1, 5 i 10 litara.
ATCVET kod QN05CM11

Sintokalm

Rastvor za oralnu upotrebu

Djeluje tako da brom (Br) zauzima mjesto hlora (Cl) u ćelijama CNS povećavajući elektronegativnost neurona, a samim tim i njihovu polarizaciju. Efekt Broma se ogleda u smanjenoj reaktivnosti neurona na podražje koji su uzrok njihove povećane podražljivosti. Kod svinja se efekat smirenja odnosno smanjene podražljivosti javlja nakon 3-4 dana od početka primjene Sintokalma. Zabilježeni su slučajevi kada je efekat bio i brži od napomenutog vremenskog perioda i da se efekat smirenja životinja primjećuje već nakon drugog dana korištenja proizvoda.

Indikacije

Koristi se kod svinja u svim stresnim situacijama kao sredstvo za smirenje - sedativ. Naročito je preporucčjiv kod stvaranja novih grupa svinja tokom tova, kao i kod svih situacija koje izazivaju stres životinja. To je jedini proizvod u svijetu koji se koristi oralnim putem, tj. per/os, a da spada u grupu proizvoda za smirenje - sedativ,  svih kategorija svinja i da nema karence (0 dana). Koristi se samo u svinjogojstvu.

  • Djelovanje Sintokalma se bazira na aktivnoj supstanci Kalijum Bromida (KBr).
  • Sintokalm je tekući proizvod koji se koristi putem vode za piće ili tečne hrane.
  • To je jedini preparat koji je se koristi  kao sedativ kod svih uzrasta uznemirenih ili agresivnih svinja. 

Kontraindikacija

Ne upotrebljavati proizvod kod životinja sa ostećenim bubrezima i jetrom. Koristiti ga isključivo rastvoren u vodi ili tečnoj hrani, a nikako u čvrstoj hrani.

Osobe koje rukuju sa ovim proizvodom treba da su zaštićene sa rukavicama i naočarima kako proizvod nebi dosao u kantakt sa kožom ili očima.

Nuspojave: Kod produženog koristenja Sintokalma može doci do letargije, pareza ili tremora i ove promjene trebaju biti odmah prijavljene veterinaru. Ne treba lijek koristiti više od 7 dana u visokoj prvoj  dozi. 

Ne treba ga miješati sa ostalim lijekovima.

Način upotrebe i doziranja

Način upotrebe:

Agresivnost  je veoma česta pojava kod svinja svih uzrasta i rasa, a naročito je izražena kod intezivnog načina držanja. Najjizraženija je kod formiranja novih grupa životinja tokom tova. Posljedice ove agresivnosti se mogu manifestirati u vidu kanibalizma (griženje repa, ušiju, pojačana razdražljivost...), pa i uginućem slabijih životinja. Preporučuje se koristiti i prije transporta  svinja u nove objekte. Sintokalm nema toksičnog djelovanja .

Koristi se rastvoren putem vode za piće ili tečne hrane.

Doziranje: 

100 mg proizvoda na kg žive mase/dan i to prvih 7 dana. Nakon ovog perioda doza se smanjuje na polovicu odnosno 50 mg na kg žive mase/dan.

Karenca

0 dana.

Posebna upozorenja

Rok upotrebe: 24 mjeseca. Nakon prvog otvaranja lijek se moze koristiti najvise 60 dana. Voda u kojoj je lijek rastvoren mora biti iskoristena u roku od 24 sata.