Rumenotan

Rumenotan

Sastav

Supstance Količina
Vlažnost 5%
Sirovi protein 2,7%
Masti 0.3%
Sirova celuloza 0.1%
Sirovi pepeo 34%
Natrijum 0.03%
Aditivi u 1 kg proizvoda:

Saccharomyces Cerevisea; MUCL 39885: 0,6 x10 na 12 UFC/Kg; CE N 4b1710 (mliječne krave); CE N 1710 (tovna junad); Ekstrakt od pitomog kestena: EC 283-619-0:850; VIT:E (3 a 700 Q tokoferol acetat) 500 mg; Vit PP 10.000 mg; Vit B12 5 mg.
Pakovanje 200 g

Rumenotan

Indikacije

Koristi se kod svih preživara radi bolje probavljivosti i  iskorištavanja unešene hrane. Poboljšava zdravstveno stanje životinja, a naročito je koristan u spriječavanju sledećih bolesti: pojava subakutne i akutne acidoze, svih vrsta meteorizama, anoreksije i insuficijencije jetre, upale vimena  i upalnih procesa pupaka.

Poboljšava imunitetni status naročito kod mladih životinja, tovnih junadi i mliječnih krava.

Preporuka za korištenje Rumenotana kod mliječnih krava: 

  • u zadnjem mjesecu gravidnosti kod visoko mliječnih krava,
  • u prvih 90 dana laktacije,
  • u periodu kad su krave izložene različitim stresovima (alimentarnim i ambijentalnim).

Preporuka za korištenje rumenotana kod  teladi i tovnih junadi:

  • kod teladi stimuliše brzi razvoj predželudaca,
  • u periodu kada su životinje izložene stresovima (visoke temperature, promjene  ambijenta, promjeni hrane...).

Način upotrebe i doziranja

Pažljivo u manjim količinama miješati gotovoj hrani ili sa drugim hranivima.

  • Mliječne krave: 50- 100 g
  • Junice i tovna junad: 30-50 g
  • Telad: 20-40 g
  • Ovce i koze: 10-20 g

Karenca

0 dana.

Posebna upozorenja

Način izdavanja

• Izdaje se bez recepta.

Način čuvanja

• Čuvati u suvoj prostoriji zaštićenoj od vlage i svjetlosti na temperaturi do 25 stepeni C.

Rok upotrebe

• 12 mjeseci.