Prontocill

Prontocill

Sastav

Aktivna supstanca: benzilpenicilin prokain 300.000 IJ

Pomoćne supstance: dinatrijev edetat (E386), metil parahidroksibenzoat (E218), natrijum formaldehid sulfoksilat.

Supstance Količina
Pakovanje

Boca od 100ml.

Prontocill

Suspenzija za injekcije za goveda, ovce, koze, svinje, konje, pse i mačke

Indikacije

Za liječenje infekcija izazvanih mikroorganizmima osjetljivim na pencilin posebno na Gram-pozitivne aerobne i anaerobne bakterije (Actinomyces spp., Arcanobacterium spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp., Erisypelothrix spp., Listeria spp., Nocardia spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Vibrio spp.) i Gram-negativne (Actinobacillus spp., Fusobacterium necrophorum, Haemophilus spp., Mannheimia haemolitica, Neisseria spp., Pasteurella spp., Proteus spp., Salmonela spp.), rikecije, leptospira, spirohete, kao npr:
Goveda: oboljenja respiratornih organa izazvana streptokokama i Arcanobacterium pyogenes, mastitisi izazavni streptokokama, bacilarni pijelonefritis, gasne gangrene, tetanus.

Svinje: bronhopneumonija izazavana pasterelama, leptospiroza, eksudativne epidemije, streptokokoza prasića.

Ovce:  gangrenozni mastitis, klostridioza.

Kontraindikacija

Ne koristiti kod životinja kod kojih je utvrđena preosjetljivost na aktivnu supstancu i/ili uopće na jednu od pomoćnih supstanci. Ne koristiti u slučajevima dokazane slabosti bubrega. Kontraindicirana upotreba u uzgajalištima u kojima je zabilježena otpornost na peniciline. Ne davati: zečevima, zamorcima, hrčcima, činčilama i malim glodavcima uopšte.

Proizvod se ne smije koristiti tako gdje je potvrđeno prisustvo mikroorganizama koji proizvode beta laktamaze.

Neželjena dejstva:

Kod osjetljivih životinja se mogu pojaviti alergijske reakcije različitih manifestacija. U tom slučaju se moraju dati odgovarajući protuotrovi (adrenalin, kortizon, antihistaminici, joni kalcija). Ukoliko bi došlo do negativnih reakcija ili drugih koje nisu opisane u ovom uputstvu, treba obavijesiti veterinara.

Ciljne vrste životinja:

Goveda, ovce, koze, svinje, konji, psi i mačke.

Način upotrebe i doziranja

Prije upotrebe dobro promućkati.

Davati duboko intramuskularno ili pod kožu. Preporučena doza je 1ml/10kg tjelesne težine, svakih 24-48 sati, nastaviti do dana kompletnog prestanka kliničkih simptoma.

Upozorenje za ispravnu primjenu:

Proizvod koristiti uz prethodno urađeni antibiogram.

Ne davati više od 50ml (15ml za prasad) na mjesto uboda injekcije.

Karenca

Meso i iznutrice za goveda, ovce, koze, svinje, konje: 20 dana

Mlijeko: lijek se ne upotrebljava kod životinja cije se mlijeko koristi u ishrani ljudi i životinja (osobito podmladka).

Nije dozvoljena upotreba kod kobila koje proizvode mlijeko za ljudsku ishranu!

Posebna upozorenja

Način izdavanja

• Izdaje se na veterinarski recept.

Način čuvanja

• Čuvati na hladnom, prozračenom i mračnom prostoru, kao i van domašaja djece.

Rok upotrebe

• 2 godine, a nakon otvaranja 28 dana.

Posebne mjere i upozorenja:

Ukoliko je moguće lijek treba biti korišten na bazi rezultata antibiograma, ukoliko to nije moguće terapija se mora zasnivati na lokalnim epidemiološkim informacijama (regionalnim ili onim na farmi). Upotreba proizvoda koja nije u skladu sa onim što je navedeno u uputstvu za upotrebu može dovesti do povećanja rezistentnih bakterija te umanjiti učinkovitost liječenja sa ostalim antibioticima zbog potencijalne unakrsne rezistencije.

Osobe kod kojih je uočena preosjetljivost na beta laktame i na bilo koji od dodataka moraju izbjegavati kontakt sa ovim veterinarskim lijekom. U slučaju nenamjernog kontakta treba ruke oprati vodom i obratiti se liječniku uz pokaz uputstva. U slučaju samoinjektiranja obratiti se liječniku uz pokaz ovog uputstva.

Nakon prvog otvaranja proizvod iskoristiti u roku od 28 dana.

Ne koristiti nakon isteka roka naznačenog na pakovanju.

Interakcija sa drugim veterinarskim lijekovima:

Penicilini mogu pokazati pozitivnu interakciju sa aminoglikozidima i antagonizam sa tetraciklinima, sulfonamidima i makrolidima. Ne primjenjujte istodobno sa bakteriostatičkim antibioticima. Ne prevazilaziti preporučene doze.

Ostale informacije:

PRONTOCILL je rastvor za injekcije na bazi prokain benzilpenicilina, antibiotika koji pripada u grupu beta laktama. Benzilpenicilin inhibira stvaranje ćelijske membrane i djeluje kao baktericid.

Nakon parenteralne primjene prokain benzilpenicilin se polako apsorbuje (Tmax=1-4h), dostižući razinu u plazmi koja ostaje terapijski efikasna do 24h. Dobra je difuzija u tkivima i vanćelijskim tečnostima. Volumen raspodjele je 0.2-0.3 litra/kg i približno 40-65% se veže za albumine krvne plazme. Eliminiše se u nepromijenjenom obliku uglavnom putem bubrega (60-90%) te u manjoj mjeri putem žuči i mlijeka.

Posebne mjere uništavanja lijeka

Uklanjanje otpada nastalog upotrebom lijeka ili lijekova isteklog roka vrši se u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine FBiH broj 33/03).