Oxtra MV 10

Oxtra MV 10

Sastav

Aktivna supstanca: oksitetraciklin 92,7mg koji odgovara oksitetraciklin hidrohloridu 100mg

Pomoćne supstance: natrijum formaldehid sulfoksilat.

Supstance Količina
Pakovanje

Boca od 50, 100, 250 i 500 ml.

Oxtra MV 10

Rastvor za injekcije za goveda, konje, svinje i ovce

Indikacije

Kod goveda, konja, svinja i ovaca liječenje infekcija izazvanih Gram-pozitivnim (Actinomyces spp., Arcanobacterium pyogenes, Bacillus anthracis, Clostridium spp., Corynebacterium spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) i Gram-negativne (Aerobacter aerogens, Bordetella spp., Brucella spp., E.coli, Haemophilus spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., Salmonella spp., Shigella spp.), spirohete, klamidije, mikoplazme, rikecije, protozoe i leptospire osjetljive na oksitetraciklin.

Posebno se koristi kod:

  • Bronhopulmonalne infekcije (bronhitis, bronhopneumonija...)
  • Gastrointestinalne infekcije (enteritis, gastroenteritis)
  • Infekcije vimena (akutni mastitis)
  • Traumatski retikulo-peritonitis, metritis, metroperitonitis, flegmoni, inficirane rane, gnojne lezije...

Kontraindikacija

Ne koristiti kod životinja kod kojih je utvrđena preosjetljivost na aktivnu supstancu i/ili uopće na jednu od pomoćnih supstanci. Ne koristiti u uzgajalištima u kojima je uočena otpornost na tetracikline.

Neželjena dejstva:

Upotreba tetraciklina može rezulturati alergijskim pojavama (koje se povlače uz primjenu adrenalina, kortizona itd.), intestinalni dismikrobizam (kolike, jak proljev), lokalna netolerancija (s pojavama iritacija i histolezija) i promjena funkcija jetre (steatozu i promjene testova funkcije). Tetraciklini se talože u koštanom tkivu i u zubima tokom rasta, s mogućnošću izazivanja deformacija i krhkosti kostiju. Tetraciklini mogu izazvati fotosenzibilnost. Ukoliko bi se pojavile neželje reakcije ili druge reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu treba obavijestiti veterinara.

Ciljne vrste životinja:

Goveda, konji, svinje i ovce.

Način upotrebe i doziranja

Intramuskularno duboko ili intravenozno.

Goveda, konji, svinje i ovce 2-8ml/100kg tjelesne mase na dan, tokom 3 uzastopna dana.

Upozorenje za ispravnu primjenu:

Proizvod koristiti uz prethodno urađeni antibiogram.

Karenca

Meso i iznutrice:

  • Goveda 15 dana
  • Konji 23 dana
  • Svinje 8 dana
  • Ovce 20 dana

Mlijeko: lijek se ne upotrebljava kod životinja cije se mlijeko koristi u ishrani ljudi i životinja (osobito podmlatka).

Nije dozvoljena upotreba kod kobila koje proizvode mlijeko za ljudsku ishranu!

Posebna upozorenja

Način izdavanja

• Izdaje se na veterinarski recept.

Način čuvanja

• Čuvati na hladnom, prozračenom i mračnom prostoru, kao i van domašaja djece.

Rok upotrebe

• 24 mjeseca, a nakon otvaranja 28 dana.

Posebne mjere i upozorenja:

• Ukoliko je moguće lijek treba biti korišten na bazi rezultata antibiograma, ukoliko to nije moguće terapija se mora zasnivati na lokalnim epidemiološkim informacijama (regionalnim ili onim na farmi). Upotreba proizvoda koja nije u skladu sa onim što je navedeno u uputstvu za upotrebu može dovesti do povećanja rezistentnih bakterija te umanjiti učinkovitost liječenja sa ostalim antibioticima zbog potencijalne unakrsne rezistencije.

• Osobe kod kojih je uočena preosjetljivost na aktivnu supstancu i na bilo koji od dodataka moraju izbjegavati kontakt sa veterinarskim lijekom. U slučaju nenamjernog kontakta treba ruke oprati vodom. U slučaju samoinjektiranja obratiti se liječniku uz pokaz ovog uputstva.

• Nakon prvog otvaranja proizvod iskoristiti u roku od 28 dana.

• Ne koristiti nakon isteka roka naznačenog na pakovanju.

• Obzirom da se tetraciklini talože u kostima i zubima upotreba u graviditetu uz procjenu rizik/dobrobit od strane veterinara.

Interakcija sa drugim veterinarskim lijekovima:

• Nije poznato.

• Ne prevazilaziti preporučene doze.

• Proizvod se ne smije razblaživati ili miješati sa rastvorima kalcijevih soli.

Ostale informacije:

• OXTRA MV 10 je rastvor za injekcije na bazi oksitetraciklina. Posebna formula omogućava savršenu i brzu apsorbciju aktivne supstance smanjujući eventualne kolateralne efekte tetraciklina. Oksitetraciklin je antibiotik bakteriostatskog tipa koji djeluje inhibicijom sinteze bakterijskih proteina putem ireverzibilnog vezivanja za ribozomalnu subjedinicu 30S.

Posebne mjere uništavanja lijeka

Uklanjanje otpada nastalog upotrebom lijeka ili lijekova isteklog roka vrši se u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine FBiH broj 33/03).