Olvac B-G-R

Olvac B-G-R

Sastav (1 doza)

Supstance Količina
Virus inaktivirani Newcastle bolesti ne manje od 50DP/50; Virus inaktivirani infektivnog bronhitisa ne manje od 10 na 7,5 DIE/50; Virus inaktivirani Gumboro bolesti ne manje od 10 na 7,0 DIE/50; Virus inaktivirani Reo infekcije ne manje od 10 na 7 DIE/50
Pakovanje 500 i 1000 doza
ATCVET kod -

Olvac B-G-R

Vakcina inaktivirana protiv Newcastle bolesti, infektivnog bronhitisa, Gumboro bolesti i Reo virus infekcije peradi

Indikacije

Koristi se s/c u zadnjem dijelu vrata uzgojnih pilenki u dozi od 0,5 ml od 16-18 sedmice starosti.

Način upotrebe i doziranja

Koristi se s/c u zadnjem dijelu vrata uzgojnih pilenki u dozi od 0,5 ml od 16-18 sedmice starosti.

Karenca

0 dana

Posebna upozorenja

Način izdavanja

Veterinarski recept.

Napomena

Vakcinu prije upotrebe ostaviti na sobnoj temeperaturi da bi postigla temperaturu ambijenta od 15-25 stepeni.

Način čuvanja

Čuva se u frižideru na temperaturi od 2-8 stepeni.

Rok upotrebe

24 mjeseca.