Olvac A-B-MG

Olvac A-B-MG

Sastav

Supstance Količina
Virus inaktivni Newcastle bolesti ne manje od 50 DP/50; Virus inaktivirani infektivnog bronhitisa ne manji od 10 na 7,5 DIR/50; Virus inaktivni EDS 76 ne manji od 1000 UEA; Mycoplasma gallisepticum ne manje od 3x 10 na 9 UFC
Pakovanje 500 i 1000 doza
ATCVET kod -

Olvac A-B-MG

Inaktivna vakcina protiv Newcastle bolesti, EDS, infektivnog bronhitisa i Mycoplazme gallisepticum.

OLVAC A-B-MG je inaktivirana vakcina protiv Newcastle bolesti, EDS 76, infektivnog bronhitisa i infekcije izazvane Mycoplazmom gallisepticum koka nosilja.

Indikacije

Ova vakcina izaziva aktivnu imunizaciju odgojnih pilenki protiv bolesti Newcastle,EDS,IB i Mycoplazme gallisepticum.

Način upotrebe i doziranja

Daje se s/c u regiji vrata kod odgojnih pilenki od 16-18 sedmica starosti u dozi od 0,5 ml.

Prije upotrebe vakcinu izložiti temperaturi ambijenta kako bi dostigla temperaturu od 15-25 stepeni. Nakon otvaranja bočice, vakcinu obavezno upotrijebiti tokom nekoliko sati.

Karenca

0 dana

Posebna upozorenja

Način izdavanja

Veterinarski recept.

Način čuvanja

Čuvati u frižideru na temperaturi 2 – 8 stepeni.

Rok upotrebe

24 mjeseca.