Olvac A-B-HG

Olvac A-B-HG

Sastav (1 doza)

Supstance Količina
Virus Newcastle ne ispod 50PD 50; Virus infektivnog bronhitisa ne ispod 10 na 7,5 DIE/50; Virus EDS 76 inaktivni ne manje od 1000 UEA; Virus inaktivirani Haemophilus paragallinarum serotip A ne ispod 3x10 na 9 UFC -Virus inaktivirani Haemophilus paragallinarum serotipa C ne ispod 3x10 na 9 UFC
Pakovanje 500 i 1000 doza
ATCVET kod -

Olvac A-B-HG

Inaktivirana vakcina protiv Newcastle bolesti, EDS, infektivnog bronhitisa i Corize peradi

OLVAC A-B-HG je inaktivna kvadrivalentna vakcina protiv Newcastla bolesti, EDS, infektivnog bronhitisa i Corize peradi.

Indikacije

Koristi se kod odgojnih pilenki između 16. i 18. sedmice starosti.

Način upotrebe i doziranja

Aplicira se s/c u zadnjem dijelu vrata pilenke u dozi od 0,5 ml.

Vakcinu prije upotrebe ostaviti u prostoriji kako bi postigla temperaturu ambijenta.

Karenca

0 dana

Posebna upozorenja

Način izdavanja

Veterinarski recept.

Način čuvanja

Čuvati u frižideru na temperaturi 2 – 8 stepeni.

Rok trajanja

24 mjeseca.