MYC - VAC

MYC - VAC

Sastav

Supstance Količina
Jedna doza vakcine sadrži Mvcoplasmu gallisepticum 3 x 10 na 10 CFU
Pakovanje 500 i 1000 doza
ATCVET kod -

MYC - VAC

Inaktivirana vakcina protiv Micoplasma gallisepticum kod peradi

Mycoplasma gallisepticum je veoma rasprostranjena kod brojlera te izaziva respiratorne bolesti sama ili udružena sa drugim mikroorganizmima. Infekcija ovim uzročnikom kod nosilja izaziva deformaciju i reducira proizvodnju jaja, a na embriju tokom njegovog razvoja izaziva deformitete.

Indikacije

Koristi se kod zdravih peradi radi stvaranja imuniteta protiv Mvcoplazmoze peradi izazvane Mycoplasmom gallisepticum.

Način upotrebe i doziranja

Daje se s/c u predjelu zadnjeg dijela vrata u sljedećim dozama 0,5 ml po životinji

Prva vakcina se radi od 10. do 12. sedmice starosti a druga od 18. do 20. sedmice života.

Prije upotrebe vakcinu ostaviti jedan period kako bi postigla temperaturu ambijenta od 18-22 stepena i dobro je promućkati prije upotrebe.

Karenca

0 dana.

Posebna upozorenja

Način izdavanja

Veterinarski recept.

Način čuvanja

Čuvati u frižideru na temperaturi od 2-8 stepeni.

Rok upotrebe

24 mjeseca.