Metabolase

Metabolase

Sastav

Supstance Količina

L- carnitina
5 mg
(što odgovara L-Karnitin hlor hidrat) 6,133 mg
Acido tioctico 0,2 mg
Piridossina cloridarto (vit. B6) 0,15 mg
Cianocobalamina (vitamin B12) 0,03 mg
D,L-acetilmetionina 20 mg
L-arginina 2,4 mg
L-ornitina 1,2 mg
(što odgovara L-ornitina hlor hidratu) 1,532 mg
L- citrullina 1,2 mg
L-lisina 0,5 mg
(što odgovara L-lisina hlorhidrat) 0,625 mg
Glicina 1,5 mg
Acido aspartico 1,5 mg
Acido glutammico 1,5 mg
Fruttosio 50 mg
Sorbitol 80 mg
Nosač: Etanol 36% 8 mg, Na propil p-idroksibenzoat (E217) 0,15 mg, Na metil p-hidroksibenzoat (E219) 1,5 mg, sterilna voda do 1 ml
Pakovanje

250 ml bočica
500 ml bočica

Metabolase

Injekcioni rastvor za goveda, ovce, koze, svinje, konje, psi i mačke i kunići

Metabolase je proizvod koji u svom sastavu sadrži:

  • Aminokiseline:
  • dl-metionin, l-lizin, l-aginin, l-ornitin, l-citrulin, l-karnitin,
  • Vitamine:
  • iz grupe B (B6 i B12),
  • Šećeri:
  • fruktoza (za brzu reakciju) i sorbitol (koji se sporije resorbuje te ispoljava antiketozni efekat i glukogenetički).

Može se koristiti i u profilatičke svrhe kod svih navedenih životinja (stes, izloženost većem fizičkom napore, rekonvalesencije) itd.

Indikacije

Metabolase se koristi kod svih detoksikacija, kod bržeg oporavka životinja nakon bolesti (rekovalescencije), kao i kod svih stresnih situacija kojima su izložene životinje.

Način upotrebe i doziranja

Metabolase se mogu životinjama davati endovendozno, sotokutaneo i intraperitonalno u sljedećim dozama:
Goveda, konji, tovne svinje:                                od 250 - 500 ml / dan
Telad, ovce, koze, ždrebad:                                 250 ml / dan (aplicirati dva puta u toku dana)
Prasad, janjad i jarad                                           20 – 40 ml / 10 kg žive mase tokom jednog dana
Psi, mačke, kunići:                                                2 – 4 ml / kg žive mase (aplicirati na više mjesta na tijelu).

Karenca

  • Meso i iznutrice: 0 dana
  • Mlijeko: 0 dana