Metabolase Forte

Metabolase Forte

Sastav

Supstance Količina
Dl- acetil metionin 200 mg
Cian kobal amin (B12) 0,2 mg
L-Karnitin hlor hidrat 50 mg
α – Tokoferol acetat (Vitamin E) 30 mg
Nosač: Benzilni alkohol (E1519) 20 mg, i drugi dodaci do 1 ml
Pakovanje

100 ml bočica
250 ml bočica

Metabolase Forte

Injekcioni rastvor za krave, ovce, svinje i konje

Metabolase Forte je proizvod koji u svom sastavu sadrži vrlo kvalitetne i visoko iskoristive vitamine i aminokiseline koje imaju vrlo važnu ulogu u metabolizmu životinjskog organizma. Koriste se kod različitih oblika dismetabolizama parenhimantoznih organa (jetra, srce, bubrezi), mišićne muskulature, endotela krvih sudova i organa imunitetnog sistema.

Indikacije

Koristi se kod goveda, kopitara, ovaca i svinja u terapiji sljedećih bolesti:

  • Ketoze i acidoze,
  • Sindrom gojaznih krava muzara i različitih oblika intoksikacija,
  • Hepatopatije kod svih vrsta gore navedenih,
  • Kardiopatije,
  • Nefropatije,
  • Anoreksija ili ostali metabolički poremećaji,
  • Liječenje kod sindroma mršavih krmača,

Može se koristiti i kao popratna terapija kod različitih oblika postoperativnih stanja, rekovalescencije, kao i terapije antibioticima te za pojačavanje funkcije organa odgovornih za imunitetni status. Ovaj proizvod se može koristiti i u prevenciji oboljenja koje mogu izazvati različite stresne situacije (transport, visoke temperature, niske temperature). Zahvaljujući visokoj koncentraciji vitamina E ispoljava visok efekat dizintoksikacija kao i optimizacije energetskog metabolizma.
Spriječava pojavu abortusa kao i disfunkcije reproduktivnih organa.

Kontraindikacija

Nisu poznate.

Način upotrebe i doziranja

Goveda odrasla, svinje, konji:                 5 ml / 100 kg žive mase
Telad, ovce, prasad i ždrebad:                0,5 - 1 ml / 10 kg žive mase
Proizvod se aplicira intramuskularno životinji jednom dnevno, tokom 5 dana.

Karenca

  • Meso i iznutrice: 0 dana
  • Mlijeko: 0 dana