Marek - Vac

Marek - Vac

Sastav (jedna doza)

Supstance Količina
HVT FC 126 (serotip 3) ne manje od 1.500 UFP
MD-NEV 1 (serotip 1) ne manje od 1500 UFP
Nosač do 0,2 ml
Pakovanje Ampula od 1000 i 200 doza + rastvarač.
ATCVET kod QI01AD03

Marek - Vac

Zamrznuta dvovalentna živa vakcina

Marek-Vak je živa dvovalentna vakcina u zamrznutom stanju sastavljena od dva apatogena Herpes virusa curke I pileta: i to Herpes virusa HVT FC 126 (serotip 3 i MD-NEV 1 (serotip 1). Ova dva virusa su zamrznuta i konzervirana u tečnom azotu. Imunitet kod životinja se postiže 15 dana od aplikacije vakcine.

Indikacije

Koristi se za vakcinaciju brojlera, konzumne nosilje i roditeljska jata peradi protiv Marekove bolesti.

Način upotrebe i doziranja

I/m u butnu muskulaturu i to 0,2 ml za brojlere, konzumne nosilje i matična jata peradi.

Priprema vakcine: Uzeti jednu zamrznutu ampulu vakcine iz kontejnera i staviti je u vodu na temperaturi od 25°C do kompletnog odmrzavanja. Zatim odmrznuti sadržaj staviti u bočicu Marekovog diluenta koji je prije toga ostavljen na sobnoj temperaturi. Sa 1 ml rastvarača treba isprati unutrasnjošt ampule. Vakcinu potom treba dobro promućkati i odmah upotrijebititi (u roku od 2 sata potrošiti).

Ampule od vakcine i rastvarača poslije upotrebe treba odmah učiniti neškodljivim (spaljivanjem ili zakopati).

Karenca

0 dana

Posebna upozorenja

Način izdavanja 

• Izdaje se na recept veterinara.

Način cuvanja

• Čuvati u kontejnerima napunjenim tečnim azotom na temperaturi od – 196 °C. Boce sa rastvaračem se mogu čuvati na sobnoj temperaturi.

Rok upotrebe 

• 18 mjeseci.