Mafloxin

Mafloxin

Sastav

Marbofloxacin 100mg/ml

Nosač do 1 ml

Supstance Količina
Pakovanje

Bočica od 100ml i 250ml.

Mafloxin

Otopina za injekcije za goveda i krmače

Indikacije

Goveda, telad i junad: terapijsko liječenje infekcija respiratornih puteva izazvane bakterijama Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Mycoplasma bovis. Liječenje akutnog mastitisa uzrokovane vrstom E. Coli osjetljivih na marbofloksacin tokom laktacije.

Krmače: terapijsko liječenje MMA sindroma uzrokovano vrstama bakterija osjetljivih na marbofloksacin.

Kontraindikacija

Gravidne životinje, mlade životinje u fazi razvoja.

Neželjena dejstva:

Proljev, gubitak apetita, moguće povraćanje. U slučaju pojave ovih simptoma obavijestiti veterinara.

Način upotrebe i doziranja

Prije upotrebe lijeka potrebno je uraditi antibiogram.

Prije upotrebe pročitati uputsvo za upotrebu.

Goveda: 2mg/kg tjelesne težine (1ml/50kg tjelesne težine) u jednoj aplikaciji na dan pod kožu ili intramuskularno u mišiće vrata, tokom 3-5 dana, prvu injekciju treba dati intravenozno polako, ali prvu injekciju se preporučuje davati intravenozno.

Krmače: 2mg/kg tjelesne težine (1ml/50kg tjelesne težine) u jednoj aplikaciji na dan intramuskularno u mišiće vrata, tokom 3 dana.

Karenca

  • Meso i iznutrice: Goveda 6 dana, Krmače 4 dana.
  • Mlijeko goveda 36 sati.
  • Lijek je zabranjeno davati mladim životinjama u fazi razvoja i gravidnim životinjama.

Posebna upozorenja

Način izdavanja

• Izdaje se na veterinarski recept.

Način čuvanja

• Čuvati na hladnom, prozračenom i mračnom prostoru, kao i van domašaja djece.

Rok upotrebe

• 36 mjeseci.

• Rok važenje lijeka nakon prvog otvaranja 28 dana.

Posebne mjere i upozorenja:

• Ne davati životinjama preosjetljivih na fluorokvinolonske antibiotike.

• Nakon prvog otvaranja čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Interakcija sa drugim veterinarskim lijekovima i drugi oblici interakcija:

• Može potencijalno međusobno djelovati sa cefalosporinima, aminoglikozidima i penicilinima širokog spektra.

Posebne mjere uništavanja lijeka

Uklanjanje otpada nastalog upotrebom lijeka ili lijekova isteklog roka vrši se u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine FBiH broj 33/03).