IBA - VAC

IBA - VAC

Sastav

Supstance Količina
Sadrži virus Gumboro bolesti 10-na 3 EID/50.
Pakovanje 1000, 2500 i 5000 doza
ATCVET kod -

IBA - VAC

Živa vakcina protiv Gumboro bolesti peradi

Ova vakcina je proizvedena od soja Gumboro bolesti, liofiliziran je i pod vakuumom. Ovaj tip soja Gumboro bolesti nije patogen, ali stvara odgovarajući imunitet kod vakcinisane peradi.

Indikacije

Perad: Imunizacija aktivna protiv Gumboro bolesti peradi.

Način upotrebe i doziranja

Koristi se u vodi za piće i to najčešće u 3. sedmici života (12-15 dana života). Imunitet se javlja 10-15 dana od dana vakcinacije i zavisi od naslijeđenih antitijela roditelja.

Količina vode koja se koristi prilikom vakcinacije od 1000 doza je sljedeća: 

Perad starosti  Količina vode
0-2 sedmice  7-10 lit vode
3-5 sedmica 10-20 lit vode
6-12 sedmica 20-60 lit vode
Preko 12 sedmica starosti  50-80 lit vode

Karenca

0 dana.

Posebna upozorenja

Način izdavanja

Veterinarski recept.

Način čuvanja

Čuva se u frižideru od 2-8 stepeni.

Rok upotrebe

18 mjeseci.