Hepagen

Hepagen

Sastav

Supstance Količina
Acidofenoza-2 metil-2 propionat 200 mg
Nosač 1 ml
Pakovanje 100 ml boca
ATCVET kod QA05AX80

Hepagen

Hepagen je otopina koja sadrzi 10 % acidofenozu 2 metil 2 propionik (acido – mefepronico). Djeluje zaštitno na jetru i nije toksičan. Primjenjuje se i/m, e/v i i/peritonelno. Može se primjenjivati kod svih bolesti koje izazivaju ostećenja jetre. Djeluje antispazmolitički, jak je antidolorifik, jer umanjuje bolove kod upale žučne kese. Pojačava sekreciju bilirubina i stimuliše rad digestivnog trakta kod raznih metaboličkih oboljenja. Djeluje stimulatorno na glandularni sistem organizma neovisno od sistema parasimpatikusa, a time i poboljsava rad jetre, pankresa, žučne kese i svih organa digestivnog trakta.

Indikacije

Koristi se kod goveda, ovaca, koza, svinja, pasa, mačaka i konja. Primjenjuje se pri liječenju probavnih smetnji, trovanja sa hranom, metaboličkih bolesti (ketoze, acetonemije), svih vrsta meteorizma, anoreksije i insuficijencije jetre.

Kod pasa se koristi i u liječenju ikterusa i kao dodatak pri liječenju leptospiroza i stenečaka.

Kod konja se naročito preporučuje kod liječenja piroplazmoze, leprospiroze i svih oblika insuficijencije jetre i kolika.

Način upotrebe i doziranja

i/m duboko i sporo aplicirati lijek; i/peritonealno i e/v sporo aplicirati.

Telad ovce, svinje i ždrebat 5ml-15 ml/životinji   

Goveda i konji: do 300 kg doza je 30 ml/životinji; do 500 kg doza je 40 ml/životinja i preko 500 kg doza je 50 ml /životinja

Jarad, prasad, mačke i psi 1ml/10 kg žive mase

Doze mogu biti ponovljene na zahtjev veterinara.

Hepagen se ne smije miješati sa rastvorima kalcijuma.

Karenca

  • Meso: 0 dana
  • Mlijeko: 0 dana

Posebna upozorenja

Način izdavanja

• Veterinarski recept. 

Način čuvanja

• Čuvati na suhom, prozračnom i tamnom prostoru.

Rok upotrebe

• 4 godine.