Fatroximin Endouterino Schiuma

Fatroximin Endouterino Schiuma

Sastav

Supstance Količina
Rifaximin 0,10 g
Nosač do  13,40 g
Pakovanje Pakovanje 6 bombola
ATCVET kod QG51AA06

Fatroximin Endouterino Schiuma

Endouterina pjena za goveda i konje

Proizvod je endouterina pjena na bazi sintetskog antibiotika rifaximina koji je iz porodice ansamicina. Mehanizam djelovanja rifaximina se ogleda u inetrakciji RNA-polimeraze koja je ovisna od DNA i ona sprečava sintezu proteina bakterija. Rifaksimin djeluje na Gram + anaerobne bakterij, streptokoke, stafilokoke, clostridie, actinomiceti, fusobakterije i na neke od Gram – bakterija.

  • Rifaximin se ne resorbira u organizmu, ima samo lokalno djelovanje. Prilikom njegove aplikacije zadržava se sva količina u uterusu.
  • Ne može se naći u mlijeku i mesu životinja koje su liječene ovim lijkom.
  • Inhibira djelovanje rezistentnih bakterija u genitalnim organima-nema rezistentnih bakterija na ovaj antibiotik rifaksimin.

Pjena proizvoda u uterusu vrlo brzo povećava svoj volumen i tako omogućava antibiotiku rifaximinu direktan i brz kontakt sa endotelom bolesnog uterusa.

Indikacije

Fatroximin pjena se koristi se u liječenju bakterijskih infekcija ženskih genitalnih organa krava i kobila i to: endimetritisa akutnog i hroničnog, piometritisa, metritisa, cervicitisa i vulvovaginitisa, vaginitisa izazvanih Gram pozitivnim i nekim Gram negativnim kao i anaerobnih bakterija iz roda Streptococchi, Stafilococchi, Clostridi, Bacteroidi, Fusobacteri itd.

Kontraindikacija

Ne primjenjivati lijek kod životinja koje su osjetljive na rifaksimin ili na antibiotike iz grupe anzamicina.

Način upotrebe i doziranja

Primjenjuje se intra/uterino.

Krave: kod endometritisa, piometritisa, metritisa i cervicitisa 1/2 do 2 bombole (što odgovara 50 do 200 mg rifaximina po životinji). Količina lijeka koja se koristi zavisi i od velicine uterusa životinje. Kod piometritisa obavezno prije aplikacije lijeka očistiti sadržaj iz šupljine uterusa, pa tek onda aplicirati lijek. Kod vulvovaginitisa: jednu + jednu bombolu (što odgovara 100 mg + 100 mg lijeka u razmaku od 24 sata).

Kobile: kod endometritisa acutnih i hroničnih aplicirati 1-4 bombole što odgovara 100-400 mg lijeka po životinji.

Prije primjene bombolu dobro protresti.

Način primjene

Krave: Prvo se fiksira cerviks rektalno i nakon dezinfekcije vulvarnih usta se ubaci kateter u cerviks i onda se bombola poveže sa kateterom i aplicira lijek pod prtiskom na bombolu.

Kobile: Cerviks vaginalno lijevom rukom fiksirati i ubaciti kateter u vaginu i ubaciti ga duboko u unutrašnjost uterusa, zatim povezati kateter sa bombolom i priskom ruke ubrizgati sav sadržaj u uterus životinje.

Karenca

  • Meso  0 dana
  • Mlijeko 0 dana

Posebna upozorenja

Način izdavanja

Izdaje se na veterinraski recept.

Način čuvanja

Čuva se na suhom, svježem i tamnom mjestu.

Rok upotrebe

3 godine.