Enceefal - Vac

Enceefal - Vac

Sastav

Supstance Količina
Jedna doza vakcine sadrži živi atenuirani virus ecefalomijelitisa soja Calnek 1143 ne manje od 20 na 3 Dl E/50.
Pakovanje 1000 doza
ATCVET kod -

Enceefal - Vac

Živa atenuirana vakcina protiv Encefalomielitisa peradi

Vakcina je preparirana od soja Calnek 1143 Encefalomielitisa peradi, liofiliziran i pod vakuumom. Tip Calnak 1143 je oslabljen, ima enterotropno djelovanje i godinama se koristi zbog svoje moći imunizacije.

Jedna doza vakcine sadrži živi atenuirani virus ecefalomijelitisa soja Calnek 1143 ne manje od 20 na 3 Dl E/50.

Indikacije

Koristi se za vakcinaciju samo peradi u odgoju repro jata i konzumnih nosilja.

Način upotrebe i doziranja

Koristi se preko vode za piće, kod zdrave peradi u dobi od 3-4 mjeseca života. Količina vode koja se koristi zavisi od dobi peradi, dnevne temperature i godišnje dobi.

Količina vode koja se koristi prilikom vakcinacije od 1000 doza je sljedeća:

Perad starosti količina vode
8-12 sedmice 20-60 lit vode 
Perad preko 12 sedmica 50-80 lit vode

Imunitet se stvara nakon 30 dana od dana vakcinacije i traje do kraja nošenja peradi. Imunitet se prenosi vertikalno sa nosilja na izvaljenu pilad.

Karenca

0 dana.

Posebna upozorenja

Način izdavanja

Veterinarski recept

Način čuvanja

Čuvati u frižideru na temperaturi od 2–8 stepeni.

Rok upotrebe

18 mjeseci