Dodicile

Dodicile

Sastav

Supstance Količina
Ciancobaltamin (vitamin B12) 1 mg
Tiamin (vitamin B1) 89,2 mg
(što odgovara tiaminhlorhidratu) 100 mg
Nosač: alkoholni benzoat (E1519) 10 mg, dinatrijum edetat (E386) 0,5 mg i sterilna voda do 1 ml
Pakovanje

10 ml, 50 ml i 100 ml bočica

Dodicile

Injekcioni rastvor za goveda, svinje, konje, pse i mačke

Indikacije

Dodicile se koristi u terapiji:

  • Liječenje metaboličkih bolesti ketoza, acidoza, hepatopatije i trovanja životinja;
  • Liječenje anoreksija, neuritisa, različitih vrsta neuralgija, pareza, paraliza;
  • Liječenje anemija, disfunkcija neuralne muskulature i pri liječenju različitih vrsta parazitoza;
  • Kod zamora i slabosti mišića.

Kontraindikacija

Nisu poznate.

Način upotrebe i doziranja

Proizvod se može aplicirati intramuskularno i intravenozno u sljedećim dozama:
Goveda i konji:                                                      5 - 10 ml / životinji na dan
Telad i ždrijebad:                                                  2,5 - 5 ml / životinji na dan
Svinje odrasle:                                                       1,5 – 4 ml / životinji na dan
Prasad:                                                                     1 – 1,5 ml / životinji na dan
Psi i mačke:                                                             0,5 – 1,5 ml / životinji na dan
Po upustvu veterinara može se ponoviti terapija nakon 5 – 7  dana.

Karenca

  • Meso i iznutrice: 0 dana
  • Mlijeko: 0 dana