Decongesta

Decongesta

Sastav

Supstance Količina
Pakovanje

Kutija sa jednim blisterom od 10 tableta

Kutija sa pet blistera od 10 tableta

Kutija sa deset blistera od 10 tableta

Decongesta

Tablete za pse

Aktivna supstanca: Decongesta 5mg (pimobendan 5mg)

Tablete djeljive na 2 ili 4 dijela.

Indikacije

DECONGESTA je indiciran SAMO kod kongestivnog zatajenja srca, dilatacijske kardiomiopatije i insuficijencije srčanih zalistaka (regurgitacije krvi kod mitralnog i trikuspidalnog zaliska).

Kontraindikacija

Ne koristiti kod životinja kod kojih je utvrđena preosjetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.

DECONGESTA se ne treba koristiti kod hipertrofičnih kardiomiopatija i/ili u kliničkim uvjetima gdje povećanje srčane funkcije nije moguće zbog anatomskih i/ili funkcionalnih razloga (poput srčane stenoze).

Mogu se pojaviti u rijetkim slučajevima, umjereno pozitivan hronotropni efekat i/ili povraćanje. Međutim, ovi efekti ovise o dozi i stoga se mogu izbjeći smanjenjem doze. U rijetkim slučajevima primijećene su prolazna dijareja, anoreksija i letargija.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA:

Psi.

Način upotrebe i doziranja

DECONGESTA se mora davati oralno u intervalima i dozama od 0.2-0.6 mg/kg tjelesne težine pimobendana na dan. Dnevna preporučena doza je 0.5mg/kg tjelesne težine.

Doza treba biti podijeljena na dva davanja dnevno (0.25mg/kg tjelesne težine) i to pola doze ujutro i druga polovina doze nakon 12 sati.

Svaka dnevna doza se mora dati sat vremena prije hranjenja životinje.

DECONGESTA se može davati zajedno sa diureticima.

Težina u kg životinje

Tabela DECONGESTA      5 mg

5

¼

10

½

15

¾

20

1

25

1+¼

30

1+½

35

1+¾

40

2

50

2+¼

60

2+½

OSTALE INFORMACIJE:

Pimobendan, derivat benzimidazola-piridazinona, je nesimpatomimetička, neglukozidna inotropna supstanca sa snažnim vazodilatatornim dejstvom.

Pimobendan vrši svoje stimulativno djelovanje na miokard kroz dva mehanizma:

  • Povećava osjetljivost srčanih miofilamenata na kalcij,
  • Inhibicijom fosfodiesteraze tip III; također pokazuje vazodilatacijsko djelovanje inhibicijom aktivnosti fosfodiesteraze tip III.

Farmakokinetičke informacije

Apsorbcija:

Nakon oralnog davanja pimobendana, potpuni bioraspoloživost aktivne supstance je 60-63%. Pošto je bioraspoloživost značajno umanjena davanjem lijeka u hrani ili nakon obroka, savjetuje se davanje lijeka sat vremena prije hranjenja.

Distribucija:

Količina distribucije u organizmu je 2.6 l/kg, što znači da se pimobendan odmah rasprostire u tkivima. Vezivanje za proteine plazme je prosječno 93%.

Metabolizam:

Pimobendan je subjekt procesa oksidativne demetilacije koja dovodi do stvaranja njegovog glavnog aktivnog metabolita (UD-CG 212). Ostali metabolički putevi sastoje se od faze II konjugacije UD-CG 212, uglavnom zbog dobivanja glukoronida i sulfata.

Eliminacija/izlučivanje:

Poluživot eliminacija pimobendana iz plazme je 0.4 ± 0.1 sat, u skladu s visokom stopom klirensa (90 ± 19 ml/min/kg) i kratkim prosječnim vremenom zadržavanja (0.5 ± 0.1 sat).

Glavni aktivni metabolit ima poluživot eliminacije iz plazme je 2 ± 0.3 sata. Većina primjenjene doze eliminira se u stolici.

Karenca

  • Nije primjenjivo.

Posebna upozorenja

Način izdavanja

• Izdaje se na veterinarski recept.

Način čuvanja

• Čuvati van domašaja djece.

• Ovaj veterinarski lijek ne zahtjeva nikakve posebne uvjete čuvanja, osim da se ne izlaže visokim temperaturama. Svaki razlomljeni dio tablete čuvati u originalnom blister pakovanju i upotrijebiti u roku od tri dana.

• Ne koristiti ovaj lijek nakon isteka roka trajanja. Rok trajanja za upotrebu se odnosi na zadnji dan u naznačenom mjesecu.

Rok upotrebe

• 2 godine.

Posebne mjere i upozorenja:

• Nema upozorenja za pasmine unutar vrste.

• Koristiti oprezno kod pasa koji boluju od epilepsije.

Korištenje tokom gravidnosti i dojenja:

• Studije izvršene na pacovima i kunićima u laboratoriju; pimobendan nije imao nikakav utjecaj na fertilitet. Embriotoksični efekti su se pojavili samo u maternotoksičnim dozama. U eksperimentima na pacovima potvrđeno je da se pimobendan izlučuje u mlijeku, stoga ga treba davati gravidnim i ženkama koje doje tek nakon pažljive procjene nadležnog veterinara i uzimanja u obzir efekta šteta/korist.

Interakcija sa drugim veterinarskim lijekovima i drugi oblici interakcija:

• Interakcije između pimobendana i kardioaktivnih glikozida (ouabain, digoksin) nisu potvrđene u farmakološkim studijama. Povećana srčana kontraktilnost izazvana pimobendanom ublažena je istodobnim unosom blokatora kalcijevih kanala (verapamil) i beta blokatora (propranolol).

Posebne mjere predostrožnosti koje moraju biti primjenjene kod osoba koja daje proizvod životinjama:

• U slučaju nenamjernog gutanja lijeka odmah se treba obratiti liječniku uz pokaz ovog uputstva. Osobe kod kojih je uočena preosjetljivost na pimobendan i/ili bilo koju supstancu od dodataka moraju oprezno rukovati sa ovim lijekom.

Predoziranje

• U slučaju predoziranja treba primijeniti simptomatsku terapiju.

• Nisu poznate inkompatibilnosti.

Posebne mjere uništavanja lijeka

Uklanjanje otpada nastalog upotrebom lijeka ili lijekova isteklog roka vrši se u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine FBiH broj 33/03).