Cormicin

Cormicin

Sastav (1 ml)

Supstance Količina
Benzil penicillin procaina 250.000 IJ
Dihidrostreptomicin 250 mg
Betametazon dinatrijumfosfat 0,50 mg
Nosač je hlorhidratni prokain i natrijum aldehid voda do 1 ml.
Pakovanje Boce od 100 ml i 250 ml
ATCVET kod QA07AA90

Cormicin

Injekcioni rastvor

Indikacije

Cormicin se koristi se u liječenju bakterijskih  infekcija respiratornog aparata (brohitisa, pulmonitisa, bronhopulmonitisa i pleuritica) i infekcija urogenitalnog aparata (akutni mastitis, septički metritis), kao i kod terapija polisierozitisa, poliartritisa, sepsa, kod edema i akutnog ekcema.

Kontraindikacija

Ne smije se koristiti kod životinja koje boluju od renalnih oboljenja, dijabetesa i kod životinja osjetljivih na penicilline i kortizone.

Način upotrebe i doziranja

Koristi se 10 ml/100 kg žive vage tokom 24 sati i/m. Moze se koristiti u teškim slučajevima oboljenja u razmaku od 12 sati pod strogom kontrolom veterinara. Prije aplikacije lijeka životinju treba izmjeriti kako bi se dala odgovarajuća količina lijeka.

Prije upotrebe lijek treba dobro promućkati. Lijek se ne koristi kod gravidnih i životinja osjetljivih na penicilline. Ne smije se miješati sa ostalim antibioticima.

Karenca

  • Junad i svinje meso i kosti 74 dana
  • Mlijeko krava 8 dana (16 muza)

Posebna upozorenja

Čuvati u prostoriji na temperaturi ispod 25 °C. Koristi se 28 dana nakon otvaranja.