Continence

Continence

Sastav

SASTAV u 1 ml:

Aktivne tvari:

-fenilpropanolamin 40,28 mg (kao fenilpropanolamin hidrohlorid 50 mg).
- Bistra bezbojna ili žućkasta otopina.

Supstance Količina
Pakovanje

Boca od 50 ml sa graduiranim špricem od 1,5 ml

Continence

40 mg/ml sirup za pse

Indikacije

Liječenje urinarne inkontinencije povezane s insuficijencijom uretralnog sfinktera kod kuja i liječenje urinarne inkontinencije povezane s insuficijencijom uretralnog sfinktera kod mužjaka pasa.

Djelotvornost je dokazana samo kod ovariohisterektomiranih kuja i pasa podvrgnutih kastraciji.

Kontraindikacija

Nije indiciran za liječenje problema s mokrenjem koji se mogu pripisati uzrocima ponašanja. Ne treba ga davati životinjama liječenim selektivnim inhibitorima monoamin oksidaze.

Ne koristiti u slučajevima preosjetljivosti na aktivnu tvar ili bilo koju pomoćnu tvar.

Način upotrebe i doziranja

Način primjene: oralnim putem.

Ženkama pasa:

Primijeniti oralno u dozi od 0,1 ml CONTINENCE / 5 kg tjelesne težine. 3 puta dnevno (što odgovara 1 mg fenilpropanolamina/kg tjelesne težine 3 puta dnevno).

Mužjacima pasa:

Primijeniti oralno u dozi od 0,1 ml CONTINENCE / 5 kg tjelesne težine. 3 puta dnevno (što odgovara 1 mg fenilpropanolamina/kg tjelesne težine 3 puta dnevno), tokom 7 dana.

Učinci se pojavljuju 2-3 dana nakon prve primjene.

Moguće je davati proizvod direktno u usta životinje ili pomiješati s hranom. Stopa apsorpcije je veća kada se proizvod daje psima natašte.

Karenca

Nema

Posebna upozorenja

Čuvati van pogleda i dohvata djece.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Nemojte koristiti ovaj veterinarsko-medicinski proizvod nakon isteka roka valjanosti navedenog na etiketi iza EXP. Datum isteka se odnosi na posljednji dan u mjesecu.

Rok trajanja nakon prvog otvaranja ambalaže: 3 mjeseca.

U toku kliničkih ispitivanja provedenih na psima, kod nekih ispitanika uočeni su simptomi kao što su mekana stolica, tekući proljev, smanjen apetit, aritmija i kolaps. U slučaju teških i/ili upornih nuspojava, preporučuje se prekid liječenja.

Simpatomimetici mogu uzrokovati širok spektar nuspojava, od kojih se većina može pratiti do simptoma prekomjerne stimulacije simpatičkog nervnog sistema (kao što su promjene u srčanom ritmu i krvnom tlaku).

Povremeno su prijavljeni i vrtoglavica i nemir.

Fenomeni preosjetljivosti mogu se javiti u vrlo rijetkim slučajevima.

Učestalost neželjenih reakcija definirana je korištenjem sljedećih konvencija:

- vrlo često (više od 1 od 10 tretiranih životinja ima nuspojave)

- česta (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)

- povremeno (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 liječenih životinja)

- rijetko (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 liječenih životinja)

- vrlo rijetko (manje od 1 životinje na 10 000 liječenih životinja, uključujući izolirane izvještaje).

Ako se jave bilo koje nuspojave, čak i one koje nisu već spomenute u ovoj uputi ili mislite da lijek nije djelovao, molimo obavijestite svog veterinara..

Posebna upozorenja za svaku vrstu kojoj je namjenjen

Nema

Posebne mjere opreza za upotrebu kod životinja

Zbog svoje simpatomimetičke aktivnosti, fenilpropanolamin može imati efekte na kardiovaskularni sistem, posebno mijenjajući broj otkucaja srca i krvni pritisak; stoga se preporučuje oprezna upotreba kod životinja sa kardiovaskularnim oboljenjima.

Potrebno je poduzeti mjere opreza pri liječenju životinja s teškom bubrežnom ili jetrenom insuficijencijom, dijabetesom melitusom, hiperadrenokorticizmom, glaukomom, hipertireozom ili drugim metaboličkim poremećajima.

Prije početka liječenja kuja mlađih od 1 godine potrebno je uvjeriti se da se inkontinencija ne može pripisati anatomskim promjenama.

Prije početka liječenja muških pasa potrebno je preventivno isključiti bolesti prostate kao što su upale, ciste, neoplazme i cistitis.

Osim toga, kod muških pasa potrebno je utvrditi odsustvo ektopije mokraćovoda, te kongenitalne malformacije megauretre koja rezultira urinarnom inkontinencijom već kod štenaca.

Posebne mjere opreza koje treba poduzeti osoba koja daje veterinarsko-medicinski proizvod životinjama

Fenilpropanolamin hidrohlorid je toksičan ako se uzima u prevelikim dozama. Neželjeni efekti mogu uključivati vrtoglavicu, glavobolju, mučninu, nesanicu ili nemir i povišen krvni pritisak. Visoka predoziranja mogu biti fatalna, posebno za djecu.

Kako bi se izbjeglo slučajno gutanje, proizvod se mora koristiti i čuvati van domašaja djece. Uvijek ponovo staviti sigurnosni poklopac nakon upotrebe.

U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika i pokažite uputu o lijeku ili naljepnicu ljekaru.

U slučaju slučajnog kontakta sa kožom, operite zahvaćeno područje sapunom i vodom. Nakon upotrebe proizvoda, dobro operite ruke.

U slučaju slučajnog kontakta sa očima, isperite ih čistom vodom oko 15 minuta i obratite se svom lekaru.

Upotreba tokom trudnoće i dojenja

Ne davati gravidnim kujama niti onima koje doje.

Interakcija s drugim veterinarskim lijekovima i drugi oblici interakcija

Treba biti oprezan kada se CONTINENCE primjenjuje s drugim simpatomimetičkim lijekovima, antiholinergicima, tricikličkim antidepresivima ili specifičnim inhibitorima monoaminooksidaze tipa B.

Predoziranje (simptomi, procedure hitne pomoći, protuotrovi):

Kod zdravih pasa nisu uočene nuspojave pri dozama do 5 puta veće od preporučene. Međutim, prevelika doza fenilpropanolamina može uzrokovati simptome hiperstimulacije simpatičkog nervnog sistema. Liječenje treba biti simptomatsko. U slučaju posebno visokog predoziranja, može biti prikladna upotreba α-adrenergičkih blokatora. Međutim, nije moguće posebno preporučiti antidot ili doziranje.

Nekompatibilnost

U nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj veterinarsko-medicinski proizvod se ne smije miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.

Posebne mjere uništavanja lijeka

Lijekove ne treba bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog veterinara kako da odložite lijekove koji vam više nisu potrebni.

Ove mjere služe za zaštitu okoliša.

Uklanjanje otpada nastalog upotrebom lijeka ili lijekova isteklog roka vrši se u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine FBiH broj 33/03).