Cloxalene Plus

Cloxalene Plus

Sastav

Supstance Količina
Kalcijum glukonat 200 mg
Ampiciln trihidrat 346 mg
Cloxacilina benzatena 765 mg
Nosač: do 5 mg
Pakovanje 12 i 60 injektora po 5 ml

Cloxalene Plus

Intramamarna suspenzija

Koristi se za lijecenje mastitisa krava u zasušenju. Lijek je na bazi dva antibiotika ampicilina i cloxacilina. Kombinacija ova dva antibiotika se onemogucćava rezistencije bakterija, jer sadrži jedan antibiotik širokog dejstva i antibiotika koji inhibira razvoj beta laktamazu kod bakterija. Lijek se najčesće primjenjuje nakon zadnje muže životinja i osigurava dugotrajno prisustvo aktivnih supstanci antibiotika, te na taj način onemogućava razvoj bakterija i prevenira pojavu novih upalnih procesa vimena životinja.

Indikacije

Primjenjuje se samo kod krava u zasušenju.

Kontraindikacija

Ne koristiti kod krava u laktaciji.

Način upotrebe i doziranja

Daje se intra mamarno.

Prije aplikacije lijeka obavezno dobro izmusti životinju i dobro dezinficirati intramamarne otvore, pa tek uvući kanilu u intramamarne ciste i ubaciti kompletan sadržaj siringe. Obavezno nakon aplikacije lijeka izvršiti masazu vimena kako bi se lijek podjednako rasporedio po svim dijelovima vimena životinje.

Karenca

  • Meso - 8 dana

Posebna upozorenja

Način izdavanja

• Izdaje se na veterinraski recept.

Način čuvanja

• Čuva se na suhom, hladnom i tamnom mjestu.

Rok upotrebe

• 2 godine