BIO-VAC LA SOTA

BIO-VAC LA SOTA

Sastav

Supstance Količina
Jedna doza vakcine sadrži živi inaktivirani virus Newcastle bolesti soja La Sota ne ispod 10 na 6,5 Dl E/50.
Pakovanje 1000, 2500 i 5000 doza
ATCVET kod -

BIO-VAC LA SOTA

Živa vakcina liofilizata protiv Newcastle bolesti peradi

Vakcina je napravljena od soja La-sota atenuiranog od uzročnika bolesti Newcastle koncentrisanog u bočici pod pritiskom. Virus La-Sota ima sporo djelovanje i ima veće imunološko djelovanje od soja F i Hitchner 1, a u isto vrijeme je i neškodljiv po zdravlje peradi. Imunitet se postiže 10-15 dana od dana vakcinacije.

Indikacije

Perad: Vrši se vakcinacija zdrave peradi protiv bolesti Newcastle.

Način upotrebe i doziranja

Najčešće se daje u vodi za piće.

Perad: u vodi za piće se rastvara sadržaj od jedne bočice sa malom količinom vode. Vakcinu prije upotrebe promućkati. Rastvorena vakcina se mora upotrijebiti u roku od 1-2 sata od pripreme rastvora.

Količina vode zavisi od starosti peradi, godišnjeg doba i temperature ambijenta.

Način upotrebe i rastvaranja vakcine na 1000 doza:

Perad starosti   količina vode
0-2 sedmice  7-10 lit vode
3-5 sedmica   10-20 lit vode
6-12 sedmica  20-60 lit vode
Perad starija od 12 sedmica  50-70 lit vode

Vakcina se može koristiti u svim godišnjim dobima kod zdrave peradi.

Karenca

0 dana.

Posebna upozorenja

Način izdavanja

Recept veterinarski.

Način čuvanja

Čuvati u frižideru na temperaturi od 2-8 stepeni.

Rok upotrebe

18 mjeseci.