BI-VAC 2

BI-VAC 2

Sastav

Supstance Količina
Jedna doza vakcine sadrži živi virus infektivnog bronhitisa atenuiranog tipa Massachusetts H52 ne manje od 10 na 4 DIE/50.
Pakovanje 1000, 2500 i 5000 doza
ATCVET kod -

BI-VAC 2

Živa liofilizirana vakcina protiv infektivnog bronhitisa peradi

BI-VAC 2 se priprema od soja Massachusetts H 52 infektivni bronhitis liofiliziranog pod vakuumom. Tip H52 nema patogeno djelovanje, jer se preporučuje kod revakcinacije peradi koja je bila vakcinisana H120 ( BI-VAC 1). Imunitet kod peradi se stvara vrlo brzo i traje duže vrijeme.

Jedna doza vakcine sadrži živi virus infektivnog bronhitisa atenuiranog tipa Massachusetts H52 ne manje od 10 na 4 DIE/50.

Indikacije

Daje se brojlerima, u odgoju reprojata i koka nosilja i to isključivo kao revakcina.

Način upotrebe i doziranja

Daje se putem vode za piće.

Prva vakcina od 2. do 4. sedmice života sa BI-VAC 1 a revakcina sa Bi-VAC 2 od 8. do 12. sedmice života.

Količina vode na 1000 doza vakcine ovisi o starosti, temperaturi ambijenta i godišnjem dobu.                                                                      

Perad starosti  količina vode
8-12 sedmica 20-60 lit vode
starija od 12 sedmica  50-80 lit vode

Karenca

0 dana.

Posebna upozorenja

Način izdavanja

Veterinarski recept.

Rok upotrebe

18 mjeseci.

Način čuvanja

Čuva se u frižideru na temperaturi od 2-8 stepeni.