BI-VAC 1

BI-VAC 1

Sastav

Supstance Količina
Jedna doza vakcine sadrži živi virus infektivnog bronhitisa, atenuiranog soja Massachusttes H120 ne manje od 10 na 4 DIE/50.
Pakovanje 1000, 2500 i 5000 doza
ATCVET kod -

BI-VAC 1

Živa liofilizirana vakcina protiv infektnog bronhitisa peradi

Bi-Vac 1 je napravljen od soja Massachusettes 120 virusa infektivnog bronhitisa liofiliziranog pod vakuumom. Soj H120 je veoma oslabljen, tako da nema patogeno djelovanje i na piliće od samo nekoliko dana, ali daje solidan imunitet. Imunitet se stvara 15-20 dana poslije vakcinacije, ali su perad zaštićena od bolesti samo nekoliko dana nakon vakcinacije zahvaljujući fenomenu interferecije. Najčešće se koristi kao prva vakcina kod svih pilića.

Indikacije

Perad i aktivna imunizacija peradi: Brojleri, pilenke reprojata i kozumne nosulje.

Način upotrebe i doziranja

Daje se putem vode za piće.

Doziranje vode na 1000 doza:                                                

Perad starosti   količina vode
0-2 sedmice  7-10 lit vode
3-4 sedmice 10-20 lit vode
6-12 sedmica 20-60 lit vode
i preko 12 sedmica     50-80 lit vode

Program vakcinacije

  • Prva vakcinacija se obavlja od 2. do 4. sedmice
  • Revakcinacija se obavlja od 8. do 12. sedmice sa Bi-Vac 2.
  • Druga vakcinacija se obavlja prije preseljavanja nosilja u objekte za nesenje jaja.

Karenca

0 dana

Posebna upozorenja

Način izdavanja

Recept veterinarski.

Način čuvanja

Čuvati u frižideru na temperaturi od 2-8 stepeni.

Rok upotrebe

18 mjeseci.