Amyco

Amyco

Sastav (1 ml)

Aktivna supstanca: ekonazol nitrat 10mg jednak ekonazolu 8,58mg

Pomoćne supstance: metil parahidroksibenzoat natrijum (E219), propil parahidroksibenzoat natrijum (E217), natrijum formaldehid sulfoksilat, dinatrijev edetat, ostale pomoćne supstance i pročišćena voda.

Supstance Količina
Pakovanje Boca od 200 ml.

Amyco

Šampon 10mg/ml za pse i mačke

Indikacije

Profilaksa i terapija mikoza kože (Malassezia pachidermatis, Candida albicans) i dermatofitoza (Microsporum canis, Microsporum gypseum i Trichophyton mentagrophytes) komplikovano ili ne sa Gram-pozitivnim bakterijama (streptokoki, stafilokoki).

Upotreba šampona AMYCO predstavlja valjanu pomoć za smanjenje širenja spora i skraćuje trajanje sistemske terapije.

Kontraindikacija

Ne koristiti kod životinja kod kojih je utvrđena preosjetljivost na aktivnu supstancu i/ili uopće na jednu od pomoćnih supstanci.

U slučaju nenamjernog gutanja proizvoda može doći do povraćanja i/ili slinjenja posebno kod mačaka. Rijetko se pojavljuje iritacija kože. Obavezno obavijestiti veterinarskog liječnika u slučaju negativnih reakcija i/ili reakcija koje nisu navedene u ovom uputstvu.

Način upotrebe i doziranja

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE:

Nanijeti AMYCO šampon na čitavo tijelo, utrljati, pustiti da djeluje 5-10 minuta zatim isprati.

Mikoze kože iz roda kvasava (M. pachidermatis, C. Albicans):

4ml/kg tjelesne težine (što odgovara 40mg ekonazol nitrata po kg tjelesne mase) za pse i mačke.

Savjetuje se 1-2 aplikacije sedmično tokom 2-3 sedmice.

Mikoze kože izazvane dermatofitima (M. Canis, M. Gypseum, T. mentagrophytes):

2ml/kg tjelesne težine (odgovara 20 mg ekonazol nitrata po kg tjelesne težine) za pse i mačke kratke dlake.

4ml/kg tjelesne težine (što odgovara 40mg ekonazol nitrata po kg tjelesne težine) za pse i mačke duge dlake.

Savjetuje se 1-2 aplikacije sedmično tokom 4-8 sedmica.

Odgovarajuća količina proizvoda može se izmjeriti jednostvano koristeći jednu kuhinjsku kašiku (odgovara cca 15ml AMYCO šampona) ili odgovarajuću mjericu/dozator koja se nalazi u pakovanju šampona.

U slučaju zdravih nosilaca, posebno mačaka, koristiti AMYCO šampon na čitavom tijelu kao losijon ili upotrijebiti kao šampon 1-2 puta sedmično. Kod proširenih mikoza i/ili lokaliziranih kod kojih se ne primjećuje poboljšanje savjetuje se da se primjeni sistematska terapija od 30-60 dana do negativnog rezultata kulture. Ponekad se terapija mora nastaviti i tokom 3-4 mjeseca.  

UPOZORENJE ZA ISPRAVNU PRIMJENU:

Kod lokaliziranih mikoza pokazalo se korisnim ošišati dlaku oko lezije. U slučaju proširenih mikoznih lezija savjetuje se kompletno brijanje/šišanje životinje. Profilaksa se primjenjuje također u čitavoj zajednici životinja (štenarama, azilima za mačke, pansionima i uzgajalištima) sve dok nisu na raspolaganju rezultati kulture, koje treba obavljati periodično.

Prostori, ambijenti i unutarnji materijali, četke, brijači, itd., moraju biti dobro očišćeni i dezinficirani.

Tokom terapije oprati deterdžentom i dezinfikovati prostor i izbjeći da ulaze druge životinje.

Da bi se izbjegao prijenos na čovjeka, terapija se mora nastaviti sve do negativnog rezultata kulture.

Karenca

  • Nije primjenjivo.

Posebna upozorenja

Način izdavanja

• Izdaje se na veterinarski recept.

Način čuvanja

• Čuvati na hladnom, prozračenom i mračnom prostoru, kao i van domašaja djece.

Rok upotrebe

• 2 godine, a nakon otvaranja 3 mjeseca.

Posebne mjere i upozorenja:

Koristiti proizvod pridržavajući se uputstva za upotrebu. Upotreba proizvoda za topikalnu terapiju, posebno ako je produžena, može dovesti do pojave preosjetljivosti. U tom slučaju prekinuti liječenje i posavjetovati se sa veterinarom. Proizvod je namijenjen isključivo za vanjsku upotrebu. Izbjegavati špricanje proizvodom njušku, oči i unutrašnjost ušiju. U svakom slučaju treba izbjeći pretjeranu i neodgovarajuću aplikaciju proizvoda. Treba izbjeći udisanje i gutanje proizvoda.

Posebne mjere predostrožnosti koje moraju biti primjenjene kod osobe koja daje proizvod životinjama:

Osobe kod kojih je uočena preosjetljivost na ekonazol moraju izbjegavati kontakt sa ovim proizvodom. Mikoza je zoonoza i zbog toga se može prenijeti na ljude. Da bi ste izbjegli zarazu preporučuje se prilikom rukovanja sa životinjama koristiti zaštitne rukavice. Izbjegavati kontakt proizvoda s očima, u slučaju dodira s očima temeljito isprati oči vodom ili fiziološkom otopinom. Izbjegavati gutanje proizvoda, konzumiranje jela i pića prilikom korištenja proizvoda, ne pušiti i ne kontaminirati hranu i okoliš ovim proizvodom. U slučaju gutanja proizvoda posavjetovati se sa liječnikom uz pokaz ovog uputstva.

Korištenje tokom gravidnosti i dojenja:

Ekonazol ne sadrži teratogene efekte. Međutim kod gravidnih životinja i onih koje doje, proizvod se smije koristiti samo u slučaju stvarnih potreba i uz procjenu omjera rizika/koristi od strane veterinarskog liječnika.

Predoziranja:

Uzimajući u obzir farmaceutski oblik, nisu vjerovatni slučajevi akutnog predoziranja zbog gutanja. U slučaju nenamjernog gutanja može se pojaviti mučnina, povraćanje i proljev koji se tretiraju simptomatskom terapijom.

Interakcija sa drugim veterinarskim lijekovima

Nije poznato. Ne prevazilaziti preporučene doze.

Posebne mjere uništavanja lijeka

Uklanjanje otpada nastalog upotrebom lijeka ili lijekova isteklog roka vrši se u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine FBiH broj 33/03).