Amoxicillin trihidrat 75%

Amoxicillin trihidrat 75%

Sastav (1 g)

Supstance Količina
Amoxicillin (trihidrat) 750 mg
Nosač do 1 g
Pakovanje Pakovanje od 100g, 1kg i 5kg.

Amoxicillin trihidrat 75%

Prašak za upotrebu u vodi za piće za svinje i brojlere

Indikacije

Svinje: liječenje infekcija izazvanih Gram-pozitivnim i Gram-negativnim bakterijama osjetljivih na amoksicilin, posebno infekcije bronhopulmonitisa (Streptococcus suis, Actinobacillus pleuropneumoniae), infekcije gastrointestinalnih i urogenitalnih organa kao što su kolibaciloze, salmoneloze, crveni vjetar, sindrom MMA kod krmača (Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Streptococcus suis).

Brojleri: infekcije izazvane Gram-pozitivnim i Gram-negativnim bakterijama osjetljivih na amoksicilin i to posebno kolibaciloze koje nisu zabranjene zakonom lokalne zajednice (E. Coli).

Kontraindikacija

Ne davati konzumnim nosiljama čija se jaja koriste za ishranu ljudi, kao i životinjama osjetljivih na aktivnu supstancu i nosače lijeka.

Rijetke alergijske reakcija na amoksicilin se mogu desiti. Produžena upotreba lijeka može dovesti do ubijanja korisnih bakterija u gastrointestinalnom traktu.

Način upotrebe i doziranja

Prije upotrebe lijeka potrebno je uraditi antibiogram.

Proizvod mora biti davan u vodi za piće po uputama veterinara koji propisuje lijek, vodeći računa da se ne prevaziđe predviđena doza mg/kg dozvoljena dnevno.

Brojleri: 2g proizvoda na 100kg tjelesne težine što odgovara 15mg amoksicilin trihidrata za kg tjelesne težine, jednom dnevno otopljenog u vodi za piće i tokom 5 dana.

Svinje: 2,5g proizvoda na 100kg tjelesne težine što odgovara 18,75mg amoksicilin trihidrata na kg tjelesne težine svako 12 sati otopljenog u vodi za piće tokom 5 dana.

NE MJEŠATI SA ČVRSTOM HRANOM.

Karenca

  • Brojleri 5 dana, Svinje 6 dana.
  • Ne koristiti kod konzumnih nosilja koje nose jaja namijenjena za ljudsku ishranu.

Posebna upozorenja

Način izdavanja

• Izdaje se na veterinarski recept.

Način čuvanja

• Čuvati na hladnom, prozračenom i mračnom prostoru, kao i van domašaja djece.

Rok upotrebe

• 18 mjeseci. Rok važenje lijeka nakon prvog otvaranja 30 dana. Rok važenja lijeka nakon rastvaranja u vodi za piće iskoristiti u roku od 12 sati.

Ne davati životinjama preosjetljivim na beta-laktamske antibiotike. Za životinje koje ne uzimaju dovoljnu količinu vode sa lijekom treba onda primjeniti parenteralno liječenje odgovarajućim proizvodom u injekcijama, ali po savjetu veterinara.

Posebne mjere predostrožnosti za primjenu kod životinja

Neodgovarajuće upotrebe proizvoda može dovesti do povećanja otpornosti bakterija na amoksicilin i smanjiti učinkovitost liječenja sa drugim antibioticima iz grupe beta-laktama zbog moguće unakrsne rezistencije.

Posebne mjere predostrožnosti kod osoba koje daju proizvod životinjama

Osobe osjetljive na amoksicilin moraju izbjegavati kontakt sa lijekom. Koristiti zaštitne rukavice i zaštitnu masku. Ukoliko lijek dođe u kontakt sa kožom isprati taj dio sa vodom i sapunom. U slučaju gutanja lijeka treba se obratiti liječniku uz pokaz ovog uputstva.

Korištenje tokom gravidnosti, dojenja, ili polaganja jaja

Sigurnost lijeka nije potvrđena tokom gravidnosti i dojenja i zbog toga se savjetuje da se upotrebljava samo u skladu procjene rizik/dobrobit od strane veterinara. Nije dozvoljena upotreba za konzumne nosilje čija se jaja koriste za ishranu ljudi.

Ne prekoračiti dnevnu dozu lijeka, u slučaju prekoračenja posavjetovati se sa odgovornim veterinarom.

Interakcija sa drugim veterinarskim lijekovima

Amoksicilin se ne smije upotrebljavati zajedno sa bakteriostatičnim antibioticima kao: tetraciklinima, eritromicinima, linkomicinima itd; zbog postojanja efekta antagonizma.

Posebne mjere uništavanja lijeka

Uklanjanje otpada nastalog upotrebom lijeka ili lijekova isteklog roka vrši se u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine FBiH broj 33/03).