Aditivi za stočnu hranu

Nikotinska kiselina – Niacin, Niacin 99.5% Feed Grade

Biotin, Biotin 2% Feed Grade

Vitamin K3, Vitamin K3 52%, Feed Grade

Vitamin C, Vitamin C 97,5% termo stabilni Feed Grade

Vitamin C, Vitamin C 99,5% rastvorljiv u vodi Feed Grade

Vitamin B1, Vitamin B1 Mono 99% Feed Grade

Vitamin B2, Vitamin B2 80% Feed Grade

Vitamin B6, Vitamin B6 HCL 99% Feed Grade

Vitamin B12, Vitamin B12 1% Feed Grade

Vitamin B12, Vitamin B12 0.1% Feed Grade

Folna kiselina, Folna kiselina 99% Feed Grade

Sintocheck mineralnog porijekla