Organske kiseline

Sintacidomix

više informacija
Supstance Količina
Tanin iz kestena 40%
Organske kiseline: Limunska 15%, Mravlja 15%, Mliječna 10% 50%
Koloidni silikat 12,5%
Pakovanje 25 kg
ATCVET kod -
Broj dozvole -

Formi – svinje

Formi – perad

Sintobutyl zaštićeni - gorivo za crijeva

više informacija

Sintotan SR - Tanini u granuliranom obliku

više informacija