Adecon

Adecon

Sastav (1 ml)

Supstance Količina
Retinol (vitamin A) u obliku acetata 100000 IJ/g 100.000 U
Kolikalciferol (vitamin D3) 40.000 IJ/g 25.000 U
Tokoferol acetat (vitamin E) 100 mg
Uljni rastvor do 1 ml
Pakovanje Bočice od 50 ml i 100 ml
ATCVET kod QA11B

Adecon

Injekcioni uljni rastvor vitamina

To je vitaminski rastvor vit. A, D3 i vitamina E u visokim koncentracijama.Vitamin A je vrlo važan u razvoju i reprodukciji ćelija i njegov metabolizam je povezan sa biosintezom vit. D i vit. E. Štiti epitelne ćelije svih sluznica i ima antiinfektivno djelovanje.

Vit.D3 stimulira resorpciju i reguliše promet kalcijuma u organizmu, smanjuje osjetljivost CNS. Ispoljava i eutrofično djeluje sam ili u sinergiji sa vitaminom A.

Vit. E ima jako antioksidativno djelovanje, te smanjuje stvaranje slobodnih radikala. Reguliše razvitak i funkciju embriona, te utječe povoljno na pravilan razvoj spolnih organa, a samim tim i na reprodukciju životinja.

Indikacije

Koristi se u prevenciji i liječenju avitaminoza A, D i E vitamina, kod rahitisa mladih životinja, zakržljalosti, mišićne distrofije, noćnog sljepila. Koristi se u profilaksi raznih oboljenja, kod gravidnih životinja štiti embrion, a koristi se i pri liječenju steriliteta svih rasplodnih životinja.

Kontraindikacija

Lijek se ne smije davati intravenozno.

Način upotrebe i doziranja

Koristi se intramuskularno i supkutano.

DOZE

1) Kod prevencije i liječenja nedostatka vit. AD3E i kod rekonvalescenata.

 • Telad 5 ml/životinji
 • Goveda 10 ml/životinji
 • Jagnjad i prasad 2,5 ml/životinji
 • Koze, ovce i svinje 5 ml/ životinji
 • Ždrebad 5 ml/životinji
 • Konji 10 ml /životinji

Ponoviti nakon 3-4 sedmice.

2) Kod novorođenčadi

 • Telad 5 ml
 • Jagnjad 2,5 ml
 • Prasad 0,5 ml

Ove doze koristiti do kraja prve sedmice živote i zatim ponavljati svakih 10 dana.

3) Kod ženskih životinja u prevenciji neonatalnih oboljenja i kao pospješivač vitaliteta novorođenih životinja.

 • Krave 5 ml/životinja jednom sedmično u zadnjem mjesecu graviditeta.
 • Koze, ovce i krmače 5 ml /životinje svakih 15 dana do kraja graviditeta.

4) Liječenje steriliteta: krave 10 ml tokom 4 sedmice

Karenca

 • Meso 0 dana
 • Mlijeko 0 dana

Posebna upozorenja

Način izdavanja

• Veterinarski recept.

Način čuvanja

• Čuvati u suhoj, hladnoj i tamnoj prostoriji.

Rok upotrebe

• 5 godina. Nakon otvaranja lijek se mora potrošiti u roku 28 dana.