Wondercef

Wondercef

Sastav

Supstance Količina

Natrijum ceftiofur

1105 mg

(što odgovara ceftiofur)

1060 mg

Nosač: sterilna voda za pripremu injekcionog rastvora

20 ml

SASTAV WONDERCEF 4 g:


Natrijum ceftiofur

4376 mg

(što odgovara ceftiofur)

4200 mg

Nosač: sterilna voda za pripremu injekcionog rastvora

80 ml

Pakovanje

Prašak:                       1 g i                 4 g                   ceftiofura
Rastvarač:                  20 ml i            80 ml

Wondercef

Injekcioni rastvor za goveda i svinje

Wondercef sterilni prah sadrži ceftiour, cefalosporin iz treće generacije. Lijek spada u grupaciju baktericida koji ima visok učinak protiv gram + i gram – bakterija. Ispoljava svoje baktericidno djelovanje na bakterije in vivo i in vitro i to na sljedeće: Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, Streptococcus suis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Fusobacterium necrophorum e Porphyromonas assacharolytica (Bacteroides melaninogenicus).
Ceftiofur se pokazao vrlo efikasan baktericid i in vitro, protiv gram + i gram – bakterija i to: Actinomyces pyogenes, Escherichia coli, Salmonella choleraesuis, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus bovis, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, Bacillus spp. e Proteus spp.

Indikacije

Wondercef se koristi u terapiji bakterijskih infekcija respiratornih organa kod goveda, svinja i konja, kao i kod liječenja interdigitalne nekrobaciloze papaka goveda.
Kod liječenja, nakon aplikacije lijek se vrlo brzo apsorbira u organizmu životinje i postigne maksimalnu koncentraciju u plazmi krvi u roku od 30 minuta.

Kontraindikacija

Lijek se ne smije koristiti kod životija koje su alergične na cefalosporine. Uočeni su prolazni simptomi bola na mjestu uboda.

Način upotrebe i doziranja

Pripremiti otopinu Wondercef-a tako da se tekući sadržaj bočice prenese u bočicu sa prahom i potom dobro promućkati.
Proizvod se može aplicirati intramuskularno u sljedećim dozama:
Goveda:
Kod infekcija respiratornih organa koristi se u dozi od 1 ml / 50 kg žive mase dnevno (što odgovara 1 mg ceftiofur / 1 kg žive mase), tokom 3 – 5 dana.
Kod interdigitalne nekrobaciloze koristi se u dozi od 1 ml / 50 kg žive mase dnevno (što odgovara 1 mg ceftiofur / 1 kg žive mase), tokom 3 dana.
Svinje
Kod infekcija respiratornih organa koristi se u dozi od 1 ml / 16 kg žive mase dnevno (što odgovara 3 mg ceftiofur / 1 kg žive mase), tokom 3 dana.

Karenca

Goveda:

  • Meso i iznutrice: 24 sata (1 dan)
  • Mlijeko: 0 dana

Svinje:

  • Meso i iznutrice: 48 sati