Toxi Adsorber

Toxi Adsorber

Sastav

Supstance Količina
1m558 Bentonit 200.000 mg
E554 Aluminijum silikat 400.000 mg
3a821 Vitamin B1/tiamin 500 mg
Pakovanje 1 kg

Toxi Adsorber

Mineralno hranivo za vezivanje mikotoksina

Analitički sastav: - Kalcijum 1,2%, fosfor 0,1%, natrium 1,75%, magnezijum 9%, pepeo nerastvoriv 76%

Način upotrebe i doziranja

Može se miješati sa sirovinama koje se koriste za proizvodnju stočne hrane ili u gotovoj stočnoj hrani.

Koristi se u slijedećim količinama:

  • Za prevenciju od 200 g – 250 g / 100 kg hrane
  • Sumnja na prisustvo mikotoksina 250 g – 500 g / 100 kg hrane
  • Za muzne krave može se i direktno umiješati u unifeed 50 g – 70 g grlu / dan

Posebna upozorenja

Čuvanje: čuvati na suhom i hladnom prostoru

Rok trajanja: 4 godine