Tiamulina 45%

Tiamulina 45%

Sastav

Supstance Količina
Tiamulin hidrogen fumarat 450 g
Rastvorljivi nosač do 1000 g
Pakovanje 1kg i 5 kg.
ATCVET kod QJ01XQ01

Tiamulina 45%

Oralni prašak

Indikacije

Svinje: Liječenje dizenterije - Brachyspire hyodisenteriae, pleuropneumonija, kompleksa respiratornih oboljenja (PRSD) i nekrotičnog eneteritisa.

Brojleri: Liječenje hronične respiratorne bolesti (CRD) i upale vazdušnih kesa.

Kontraindikacija

Ne smije se koristiti kod životinja koje se tretiraju jonofornim preparatima (monenzin, salinomicin, lasalocid, narazin i manduramicin). Ne smije se davati konzumnim nosiljama. Ne preporučuje se njegova upotreba kod krmača u ranom periodu gravidnosti.

Način upotrebe i doziranja

Brojleri: Liječenje hronične respiratorne bolesti (CRD) i upale vazdušnih kesa u količini od 0,275 g/litar vode ili 50 g lijeka na na 120-150 litara vode (što odgovara koncetraciji aktivne supstance od 125 ppm – 250ppm) tokom 3-5 dana.

Svinje: Liječenje dizenterija, kompleksa respiratornih infekcija, pleuropneumonija, nekrotičnog eneteritisa u količini od 0,275 g do 0,445 g  na litar vode ili 50 g lijeka na 120 lit – 150 litara vode (što odgovara koncentraciji aktivne supstance od 125 ppm – 250 ppm) tokom 3-5 dana. Jedino kod liječenja kompleksa respiratornih bolesti (PRDC) liječenje se može produžiti i do 7 dana.

Karenca

  • Za brojlere iznosi 5 dana od poslednjeg dana liječenja.
  • Za svinje 20 dana od poslednjeg dana liječenja.

Posebna upozorenja

Način čuvanja

• Lijek se čuva u prozračenoj, tamnoj i suvoj prostoriji na temperaturi do 24°C. Čuvati  lijek van domašaja djece i stočne hrane. Kod manipulacije sa lijekom osobe obavezno trebaju koristiti zaštitne rukavice i naočare. U slucaju kontakta lijeka sa kožom i očima odmah iste isprati sa čistom vodom.

Rok trajanja

• 2 godine.

Posebne mjere uništavanja lijeka

Neupotrebljeni lijek i ostatak lijeka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.