Ossitetraciclin 20%

Ossitetraciclin 20%

Sastav (1 kg)

Supstance Količina
Oksitetraciklin hidrohlorid 200 g
Nosač do 1000 g
Pakovanje od 2 kg i 5 kg
ATCVET kod QJ01AA06

Ossitetraciclin 20%

Prašak za peroralnu upotrebu

Koristi se u terapiji respiratornih i gastrointestinalnih infekcija  teladi, svinja, brojlera i ćuraka.

Indikacije

Telad: Terapija kod pastereloze kao i ostalih  infekcija respiratornog i gastrointestinalnog trakta .

Svinje: Enzootske upale pluća izazvane Mycoplazmom spp., pastereloze, atrofičnog rinitisa i enteritisa uzrokovanih sa E.coli, Salmonella spp. i Camylobacter spp.

Perad: Terapija kod respiratornih infekcija, aerosakulitisa, zarazne korice, heksamitijaze ćuraka i infekcija gastroitestinalnog trakta brojlera i ćuraka.

Način upotrebe i doziranja

Telad: Preporučena doza je od 12,50 g - 20 g /100 kg žive mase ili 1 kg na 500 litara vode tokom 3-5 dana.

Svinje: Preporučena doza je od 10 g do 25 g/ 100 kg žive mase ili 1 kg lijeka na 500 litara vode (2 kg na 1000 litara vode ) ili 4 kg lijeka / tonu hrane tokom 5 -7 dana.

Brojleri: Preporučena doza je od 20 g do 25 g / 100 kg žive mase tokom 3-5 dana ili 2 kg na 1000 litara vode.

Ćurke: Preporučena doza je 35 g /100 kg žive mase tokom 3-5 dana ili 2 kg na 1000 litara vode.

Lijek se dozira putem vode za piće ili druge hrane.

Karenca

  • Telad: 10 dana
  • Svinje: 9 dana
  • Brojleri: 5 dana
  • Ćurke: 12 dana

Posebna upozorenja

Posebno upozorenje 

• Lijek se ne smije davati konzumnim nosiljama

Način čuvanja

• Čuvati u suhoj, tamnoj i prozračenoj prostoriji.

Način izdavanja

• Izdaje se na veterinarski recept.

Rok trajanja

• 2 godine.