Olvac A+B

Olvac A+B
Pakovanje

Bočica od 250 ml (500 doza)

Bočica od 500 ml (1000 doza)

Olvac A+B

Injekciona emulzija za piliće

Opis aktivne tvari i ostalih sastojaka

Jedna doza vakcine sadrži: Virus pričje pseudokuge (Newcastle bolest) inaktiviran: ne 108,5 EID 50, Adenovirus sindroma pada depozicije (EDS porodica 127) inaktiviran: 107,5 EID50 ; Virus zaraznog Bronhitisa (vrsta Ma41, NEV 14, NEV 24) neaktinvi 3x 107,5EID50/dozi ;Katalizator: tečni parafin 0,337 ml;Konzervans: natrijev ethylmercury tiosalicilat 0,05 mg.

Indikacije

Koristi se za aktivni imunitet u pilića (lake linije) za reprodukciju/uzgoj kao i koka nosilja kako bi se smanjila smrtnost, simptomi i posljedice ptičje Pseudokuge (bolest Newcastle) i da smanji kliničke simptome i povrede ptičjeg zaraznog Bronhitisa, kao i sindroma pada nošenja jaja Imunitet je kompletan 3-4 sedmice nakon prvog vakcinisanja i traje toko cijelog normalnog ciklusa nošenja jaja.

Kontraindikacija

Nema

Neželjena dejstva

Nema zabilježenih. Ukoliko bi se pojavile neželjene reakcije teške ili reakcije koje nisu navedene u ovom listu, treba odmah izvijestiti veterinara.

Način upotrebe i doziranja

Vrsta za koju je namjenjeno:

pilići lake linije za uzgoj (pijetlovi za reprodukciju i koke nosilje)

Doziranje i način primjene

Vakcina se daje injekcijom pod kožu u leđnom dijelu vrata i u dozi od 0,5 ml po životinji.

Program vakcinacije

Vakcinacina se daje od 18 sedmice života odmah prije nošenja jaja. Da bi se postiglo maksimum zaštite korištenjem OLVAC A+B, savjetuje se da se prije njene primjene izvrši vakcinacija živom oslabljenom vakcinom protiv ptičje pseudokuge i zaraznog Bronhitisa, po uobičajenim šemama koje se slijede za prevenciju ove zaraze (Program imunoprofilakse).

Prije korištenja vakcine treba sačekati da ista postigne sobnu temperaturu (18°C-22°C). Prije i tokom korištenja protresti dobro flakom.

Karenca

O dana

Posebna upozorenja

Posebne mjere za čuvanje

OLVAC A+B treba čuvati u frižideru na temperaturi između +2°C do +8 °C. Ne zamrzavati.

Nakon otvaranja flakoma vakcina mora biti iskorištena u roku od 24 sata.

 

Čuvati izvan domašaja djece.

 

Posebna upozorenja

Posebna upozorenja za svaku pojedinu vrstu

Vakcina se može upotrebljavati samo na zdravim životinjama.

Posebne mjere opreza za korištenje na životinjama

Prije korištenja vakcine treba sačekati da ista postigne sobnu temperaturu (18°C-22°C). Prije i tokom korištenja protresti dobro flakom. Nakon otvaranja flakoma vakcina mora biti iskorištena u roku od 24 sata.

Posebne mjere opreza kojih se moraju pridržavati osobe koje vrše vakcinaciju životinja

Za radnika:

Ovaj proizvod sadrži mineralno ulje. Slućajno ubadanje/samovakcinisanje može izazvati  snažan bol i otekline, pogotivo ako se injektiralo u udove ili u prste i u rijetkim  slućajevima, može izazvati gubljenje prsta koji je pogođen ukoliko se ne primje odmah medicinsko lječenje. U slućaju nehotičnog samovakcinisanja, čak i malih doza ovog proizvoda, treba se smjesta obratiti lječniku i pokazati mu uputstvo za upotrebu ljeka. Ukoliko bol ostaje i 12 sati nakon lječničkog pregleda, treba se ponovo obratiti lječniku.

Za ljekara:

Ovaj proizvod sadrži mineralno ulje.Nehotično samovakcinisanje, čak i malih doza ovog proizvoda, može izazvati vidno oticanje koje može, na primjer, izazvati ishemijsku nekrozu pa čak i gubitak prsta. Zahtjeva se SMJESTA stručnu procjenu hiruškog tipa i može biti potrebna jedno brzo zasjecanje i irigacija mjesta uboda, pogotovo ako se radi o mekim tkivima prsta ili tetiva.

Upotreba tokom trudnoče, dojenja i nošenja jaja

Ne preporuća se upotreba tokom nošenja jaja.

Interakcija sa drugim vetrinrskim ljekovima i ostali oblici interakcije

Nema  imformacija u vezi sa kompatibilnosti vakcine sa drugima. Dakle nije se pokazale neškodljivost i nedjelotvornost ukoliko je proizvod korišten sa drugima.

Predoziranje (simptomi, postupak hitne pomoći, protivotrovi ukoliko je potrebno)

Primjena dvostruke doze  može izazvati prolazno stanje depresije (1-2 dana) i prolaznlokalnu reakciju kod otprilike 10% jedinki.

Inkompatibilnost

Ne miješati sa drugim vakcinama.

Posebne mjere opreza koje treba primjeniti za uklanjanje proizvoda koji nisu upotrebljeni ili eventualnog otpada

 Svi vetrinarski ljekovi koji nisu iskorišteni i otpadni materijal koji od njih potiče mora biti odložen u skladu sa odredbama lokalnih zakonapo  i po odgovarajučem sistemu sakuplanja i uništavanja koji važi za ljekove koji nisu iskorišteni ili one kojima je prošao rok trajanja.

Datum posljednje revizije uputstva za upotrebu:  02/2009

 

Može se izdavati i prodavati samo uz recept doktora veterinara u tri neponovljiva primjerka

Samo za vetrinarsku upotrebu