Neurofisin

Neurofisin

Sastav

Supstance Količina
Oksitocin acetat 10 IJ
Pomoćne tvari hlorbutanol-benzilni alkohol
Pakovanje

Bočica od 50 ml

Bočica od 100 ml

Neurofisin

Injekcijsi rastvor za govede, konje, ovce, koze, svinje, pse i mačke

Indikacije

Koristi se kod porođaja (naručito otežanog porođaja) životinja. Preporučuje se koristiti nakon porođaja ukoliko postoje krvarenja i zadržavanja posteljice u maternici. Koristi se kod stimulacije lučenja mlijeka odmah nakon poroda i pražnjenje sisa oboljelih od mastitisa prije početka terapije sa antibioticima. Naručito je preporučeno korištenje Neurofisina i kod repozicioniranja maternice na svoje mjesto u slučaju prolapsusa. Koristi se i kod upalnih proces maternica u terapiji piometre i endometritisa. Preporučljivo je koristiti ga i kod atonije tankog i debelog crijeva, zatvora i kolika kod konja. Isto tako se može koristiti i kod atonije i stanja zadržavanje mokraće u mokraćnom mjehuru.

Kontraindikacija

Neurofisin nije preporučljivo davati životinjama kod kojih se utvrdi dislokacija maternice kao i abnormalno velikog fetusa. Ne davati ga životinjama sa kardiovaskularnim problemima. Nije preporučljivo koristiti Neurofisin ukoliko životinja nije dostigla odgovrajuću dilataciju maternice prilikom poroda.

Neželjena dejstva:

Davanje Neurofisina životinjama može izazvati pojačanu peristaltiku crijeva. U vrlo rijetkim slučajevima može doći i do anafilaktičke reakcije kod životinja.

Način upotrebe i doziranja

Vrsta za koju je namjenjeno:

Goveda, konji, ovce, koze, svinje, psi i mačke

Doziranje i način primjene

Goveda i konji: 4-6 ml/grlu koji odgovara 40-60 IJ/grlu intramuskularno ili pod kožu ili 2-4ml/grlu što odgovara 20-40 IJ/grlu dati polagano endovenozno.

Ovce i koze: 0,5-0,6 ml/grlu što odgovara 6-15 IJ/grlu intramuskularno ili pod kožu ili 0,2-0,4 ml/grlu što odgovara 2-5 IJ/grlu dati polagano endovenozno.

Svinje: 2-4 ml/grlu što odgovara 20-40 IJ/grlu dato intramuskularno ili pod kožu ili 0,5-1,5 ml/grlu što odgovara 5-15 IJ/grlu dati polagano endovenozno.

Psi: 0,3-1,2 ml/grlu što odgovara 3-12 IJ/grlu dati intramuskularno ili pod kožu ili 0,05 ml/grlu što odgovara 0,5 IJ/grlu dati polagano endovenozno.

Mačke: 0,3-0,5 ml/grlu što odgovara 3-5 IJ/grlu dati intramuskularno ili pod kožu ili 0,05 ml/grlu što odgovara 0,5 IJ/grlu dati polagano endovenozno.

Karenca

Meso i iznutrice 0 dana

Mlijeko 0 dana

Posebna upozorenja

Način izdavanja:

Izdaje se na veterinarski recept.

Posebne mjere za čuvanje lijeka:

Čuvati na hladnom, prozračenom mjestu i daleko od izvora svjetlosti, kako i van domašaja djece.

Rok upotrebe:

2 godine, a nakon prvog otvaranja 28 dana.

Posebne mjere i upozorenja:

Kontinuirano korištenje proizvoda može izazvati alergijske reakcije kod liječenih životinja. U fazi pred porod Neurofisin treba davati samo u slučaju prirodno dilatiranog cerviksa. Ukoliko se daje preuranjeno u fazi porada ili kod nedovoljne dilatacije cerviksa može dovesti do prejakih kontrakcija maternice koje mogu izazvati oštećenja reproduktivnih organa, kao i oštećenja ili uginuće fetusa. Ukoliko se uoči hiper aktivnos maternice, davanje Neurofisina se mora odmah prekinuti.

Osobe odnosno žene koje su u drugom stanju a osjetljive na aktivnu supstancu Oksitocin trebaju izbjegavati direktni kontak sa lijekom. Ne davati Neurofisin u periodu gravidnosti životinje, osim ako se ne želi izazvati prijevremeni porod ili abortus.

Interakcija sa drugim veterinarskim lijekovima:     

Istovremeni davanje Neurofisina sa anesteticima mogu izazvati hipotenziju i promjenu srčanog ritma. Treba izbjegavanje istovrmeno davanje sa adrenalinom, koji može umanjti djelovanje Oksitocina. Prostaglandini, kalcijum i estogeni poboljšavaju efekat Oksitocina.

 

 

PREDOZIRANJE (simptomi procedura hitne pomoći i protuotrovi):

Visoke doze Neurofisina date tokom dužeg vrmenskog perioda mogu izazvati smanjenje estrusa kod životinja kao i morfološke promjene na slukokoži reproduktivnih organa. Prekomjeren doze lijeka mogu izazvati hipertoničke ili tetaničke kontrakcije maternice, sa mogućim povredama reporoduktivnih organa, bradikardije i nepravilnog srćanog rada kod fetusa, a u najtežim slučajevima može izazvati uginuće fetusa i majke.

Posebne mjere uništavanja lijeka

Svi veterinarsko lijekovi koji nisu iskorišteni ili otpad koji potiče od korištenja istih, kao i onih kojima je istekao rok moraju biti neškodljivo uklonjeni u skladu sa odredbama lokalnih zakona.