Fenleve

Fenleve

Sastav

Supstance Količina

Ketoprofen

100 mg

Nosač: Benzol alkohol (E1519) 10 mg, voda sterilna do 1 ml

Pakovanje

100 ml bočica, 250 ml bočica, 500 ml bočica

Fenleve

Injekcioni rastvor za goveda, svinje i konje

FENLEVE 10 u svom sastavu sadrži ketoprofen koji ima antiinflamantorno dejstvo, a nije steroidno. Ketoprofen je derivat od arilpropionata koji inhibira sintezu prostaglandina pojačavajući metabolizam derivata arahidne kiseline. Lijek se koristi kod različitih vrsta infekcija – upalnih stanja i ima karakteristike antipiretika.

Indikacije

Goveda: terapija svih vrsta infekcija, jak je analgetik i antipiretik, a naročito se preporučuje kod patologije mišića i skeleta. Koristi se kod liječenja artritisa, životinja koje hramaju, različitih vrsta mehaničkih trauma, dislokacija, infekcija respiratornih organa, akutnih mastitisa, edema vimena kao i kod različitih oblika kolika.
Konji: terapija različitih infekcija, mehaničkih oštećenja i infekcija mišića i skeleta, kod svih febrilnih stanja i različite oblike kolika probavnog i urinalnog trakta.
Svinje: Koristi se u terapiji različitih infekcija respiratornih organa, infekcija lokomotornog sistema, sindroma mastitis, metritis i agalakcije kod krmača kao i svih febrilnih stanja izazvane različitim oblicima infekcije.

Kontraindikacija

Ne koristiti lijek kod životinja koje imaju insufiijenciju bubrega, srca i jetre, kod svih oblika hemoragija. Ne smije se koristiti zajedno sa steroidnim lijekovima i može se aplicirati intraarterijski.

Način upotrebe i doziranja

Proizvod se može aplicirati intramuskularno i intavenozno u sljedećim dozama:
Goveda:                                                                    3 ml / 100 kg žive mase (što odgovara 3 mg ketoprofena na 1 kg žive mase na dan)
Konji:                                                                        1ml / 45 kg žive mase (što odgovara 2,2 mg ketoprofena na 1 kg žive mase na dan)
Svinje:                                                                      3 ml / 100 kg žive mase (što odgovara 3 mg ketoprofena na 1 kg žive mase na dan)
Terapiju ponoviti tokom 3-5 dana.

Karenca

 • Goveda:
 • Nakon intravenozne aplikacije:
 • Meso i unutrašnji organi: 0 dana.
 • Mlijeko: 0 dana
 • Nakon intramuskularne aplikacije:
 • Meso i unutrašnji organi: 4 dana.
 • Mlijeko: 0 dana
 • Konji:
 • Bez obzira na aplikaciju:
 • Meso i unutrašnji organi: 4 dana
 • Mlijeko: 0 dana
 • Svinje:
 • Bez obzira na aplikaciju:
 • Meso i unutrašnji organi: 4 dana

Posebna upozorenja

Mladim životinjama izbjegavati davati ovaj lijek. Ne smije se davati ždrijebadima mlađima od 15 dana.
Lijek se može koristiti tokom laktacije kao i kod gravidnih životinja.
Kod predoziranja lijekom mogu se manifestirati poremećaji funkcije bubrega i organa probavnog trakta.