Dalmazin

Dalmazin

Sastav

Supstance Količina
D-cloprostenol 75 µg
Nosač: hlorkrezol 1 mg
Pakovanje

2 ml bočica, 10 ml bočica, 20 ml bočica

Dalmazin

Injekcioni hormonalni rastvor za krave i svinje

Dalmazin je injekcijski sterilni hormonalni rastvor koji u svom sastavu sadrži 75 µg d-cloprostenol u 1 ml proizvoda, koji je sintetički analog hormonu prostaglandinu F2α, a od kojeg ispoljava 3,5 puta veću aktivnost.
Aplikacijom Dalmazina dolazi do regresije žutog tijela na jajniku (luteoliza) i time smanjuje koncentraciju progesterona u krvi, a stimuliše proizvodnju folikostimulirajućeg hormona (FSH) koji ubrzava maturaciju folikulai time izaziva pojavu estrusa i ovulacije.
Aktivna sustanca lijeka se vrlo brzo apsorbira nakon aplikacije, tako da postiže svoju maksimalnu koncentraciju za par minuta u uterusu i jajnicima (10-20 minuta se može pronaći).

Indikacije

Krave:
Indikacija za reprodukciju

 • Sinhronizacija estrusa i izazivanje porođaja nakon 270-tog dana gravidnosti

Indikacija za terapiju

 • Koristi se kod svih disfunkcija jajnika krave (ciste, žuto tijelo i td.), endometritisa/pijametre, spriječavanje gravidnosti, izbacivanje mumificiranog fetusa, involucija maternice i indukciju abortusa u prvoj polovici gravidnosti.

Krmače:
Indikacija za reprodukciju

 • Izazivanje partusa – porođaja kod krmača.

Kontraindikacija

Ne smije se koristiti kod gravidnih životinja, jedino ukoliko se želi provocirati prijevremeni porođaj životinja. Ne smije se koristiti kod životinja kod kojih je utvrđena dislokacija ploda u maternici ili ukoliko postoji bilo kakva opstrukcija reproduktivnih organa. Ne koristiti kod životinja koje su obolile od kardiovaskularnih, gastrointestinalnih i respiratornih bolesti.

Način upotrebe i doziranja

Proizvod se može aplicirati intramuskularno u sljedećim dozama:

Krave:

 • Sinhronizacija estrusa: 2 ml Dalmazina (što odgovara 150 µg d-cloprostenola) kod krava kod kojih je tjeranje slabo i tiho. Nakon aplikacije lijeka, kod životinja se pojavi polni žar u periodu od 48-60 sati, a osjemenjavanje obavezno uraditi u periodu od 72-96 sati. Ukoliko životinja ne dođe u estrusu nakon aplikacije lijeka treba obavezno ponoviti istu dozu lijeka 11 dana nakon prve aplikacije. Sinhronizacija estrusa kod krava se radi lijekom 2 puta u intervalu od 11 dana (nakon prve aplikacije drugu ponoviti nakon 11 dana). Nakon druge aplikacije 72-96 sati izvršiti insemenaciju – oplodnju.
 • Indukcija poroda: 2 ml dalmazina (što odgovara 150 µg d-cloprostenola) aplicirati životinji nakon 270-tog dana graviditeta, a partus se najčešće pojavi 30-60 sati od primjene lijeka.
 • Jajna disfunkcija (žuto tijelo, ciste, perzistentno žuto tijelo): 2 ml dalmazina (što odgovara 150 µg d-cloprostenola) aplicirati i odmah nakon pojave estrusa izvršiti oplodnju. Ukoliko se ne pojavi estrus nakon 11-tog dana izvršiti drugu aplikaciju lijeka i tek nakon 72 – 96 sati izvršiti drugu oplodnju.
 • Terapija endometritisa i piometri: aplicirati lijek čim se utvrde ove bolesti i nakon kontrole od 10 dana izvršiti ako je potrebno ponovnu aplikaciju lijeka. Nakon druge aplikacije lijeka u periodu od 72-96 sati izvršiti oplodnju.
 • Prekid graviditeta: treba aplicirati lijek najkasnije do kraja prve polovice graviditeta životinja
 • Izbacivanje mumificiranog fetusa: aplirati lijek samo jednom i njegovo izbacivanje će se vjerovatno desiti nakon 3-4 dana.

Krmače:

 • Krmačama se aplicira 1 ml dalmazina (što odgovara 75 µg d-cloprostenola), od 112-og dana graviditeta pa nadalje. Ukoliko je potrebno ponoviti još jednu aplikaciju nakon 6 sati. Kao alternativa ovom proizvodu može se koristiti oksitocin ili karazol hormoni. Nakon prve aplikacije ovog lijeka krmače se oprase 70- 80 % nakon 20 sati od prve injekcije. Prije intramuskularne apliakcije obavezno dobro očistiti i dezinficirati.

Karenca

 • Goveda
 • Meso i iznutrice: 0 dana
 • Mlijeko: 0 dana
 • Svinje
 • Meso i iznutrice: 1 dan

Posebna upozorenja

Ne smije se koristiti jedino kod gravidnih životinja, osim ako se želi izazvati prijevremeni porođaj ili pobačaj. Stručno žensko osoblje – veterinarke moraju biti jako oprezne sa ovim lijekom ukoliko su u drugom stanju.