Aticain

Aticain

Sastav

Supstance Količina

Prokaina hidrohlorid

40 mg

Adrenalin tartarat

0,036 mg

Nosač: natrijum metabisulfid 1 mg; natrij metil paraidrossibenzolat 1,15 mg, dinatrijum edetat 0,1 mg

Pakovanje

50 ml bočica, 100 ml bočica, 250 ml bočica

Aticain

Aticain se koristi kao lokalni anestetik sa produženim djelovanjem od 1 – 2 sata i to: epiduralnu anesteziju, lokalnu anesteziju i anesteziju nervnih organa. Ne smije se koristiti za anesteziju kod hirurških intervencija za rep, ušne školjke i td.
Prokain je lokalna anestetička supstanca iz grupe estera, koja u svom sastavu sadrži paraaminobenzoat, a njegov efekat je stabilizirajući na membrane ćelija gdje se aplicira i reducira njihov permeabilitet, što spriječava difuziju jona natrijuma i fosfora. Nakon podkožne aplikacije procain ispoljava svoje desjtvo nakon 5-10 minuta. Kod epiduralne anestezije ispoljava svoje dejstvo nakon 15-20 minuta i koje traje 30- 60 minuta, a ukoliko se dodaje adrenalin njegovo dejstvo se prolongira na 90-120 minuta. Brzina anestezije zavisi od starosti i vrste životinje. Njegova aplikacija ne izaziva iritaciju na mjestu aplikacije. Ispoljava svoje vazodijatirajući efekat a samim tim i smanjuje krvni pritisak.
Adrenalin je kateholamin sa osobinama simpatikometičkim. Izaziva vazokonstrikciju lokalnu na mjestu aplikacije kako bi pojačao i produžio efekat Prokaina. Djeluje stimulirajuće na rad miokarda srca.

Indikacije

Epiduralna anestezija, lokalna anestezija i anestezija nervnog sistema.

Kontraindikacija

Ne smije se koristiti za anesteziju kod intervencija na repu i ušnoj školjki, jer postoji rizik od nekroze tkiva, zbog sadržaja Adrenalina koji izaziva sužavanje krvnih sudova – vazokonstriktor.
Ne koristi se Aticain zajedno sa anesteticima na bazi ciklopropana i alotana jer pojačava kardiosenzibilitet na Adrenalin te može izazvati srčanu aritmiju.
Aticain ne davati životinjama koje su na terapiji sa sulfamidima.
Izbjegavati aplikaciju lijeka u predjelu hirurškog reza, jer može usporiti zacjeljivanje.
Kod starijih pacijenata lijek davati u smanjenoj dozi, a ne koristiti ga kod pacijenata sa slabijim srcem.

Način upotrebe i doziranja

Proizvod se može aplicirati sukutano i epiduralno u sljedećim dozama:

 • Lokalna anestezija za goveda, konje, svinje i ovce: 2,5 - 10 ml / životinji

što odgovara 100-400 mg aktivne supstance i aplicirati pod kožu oko zone intervencije.

 • Epiduralna anestezija: aplicirati anestetik u epiduralno područje i to:

Goveda:
Niska ili sakralna anestezija:

 • Telad: 200 mg (5 ml atikaina / životinja)
 • Junad i mlađe kategorije goveda: 240 mg (6 ml atikaina / životinja)
 • Krave: 300 mg (7,5 ml atikaina / životinja)

Visoka epiduralna anestezija:

 • Telad: 400 - 600 mg (10 - 15 ml atikaina / životinja)
 • Junad i mlađe kategorije goveda: 750-1125 mg (18,75-28 ml atikaina / životinja)
 • Krave: 1000 - 1500 mg (25 - 37,5 ml atikaina / životinja)
 • Amputacije i carski rez:
 • Telad: 900 - 1350 mg (22,5 - 33,75 ml atikaina / životinja)
 • Junad i mlađe kategorije goveda: 1200 - 1800 mg (30 - 45 ml atikaina / životinja)
 • Krave i bikovi: 1500 - 2250 mg (37,5 - 56,25 ml atikaina / životinja)

Ovce

 • Epiduralna niska anestezija: 60 - 100 mg (1,5  -2,5 ml atikaina / životinja)
 • Epiduralna visoka anestezija: max do 300 mg (7,5 ml atikaina / životinja)

Svinje

 • 20 mg (0,5 ml aticaina na svakih 4,5 kg žive mase što odgovara u dozi max do 400 mg ili 10 ml proizvoda /životinja)
 • Anestezija pojedinih nerava (aplicirati blizu nervne grane):

Goveda, konji, svinje i ovce: 200 - 400 mg (5 - 10 ml atikaina / životinja).

Karenca

 • Meso i iznutrice: 0 dana
 • Mlijeko: 0 dana

Posebna upozorenja

Kod predoziranja vrlo često dođe do  jakih tremora i grčeva koje su popraćene sa depresijom. U pojedinim slučajevima može doći do smrti životinja zbog paralize respiratornih organa. U ovakvim slučajevima obavezno brzo reagirati sa upotrebom preparata koji u svom sastavu sadrže barbiturate koje veoma brzo reaguju nakon aplikacije izbacujući aktivne supstance atikaina putem mokraće.
Upotreba ovog proizvoda može kod nekih životinja izazvati alergije i šok. U takvim slučajevima treba brzo reagirati sa antihistaminicima, kortikosteroidnim preparatima i Adrenalinom, a kod nekih životinja može izazvati i pad krvnog pritiska.