Tilozin 20%

Tilozin 20%

Sastav

Supstance Količina
Tilozin tartara 200 g
Nosač do 1000 ml
Pakovanje 1 litar i 5 litara.
ATCVET kod QJ01FA90

Tilozin 20%

Rastvor za peroralnu upotrebu

Indikacije

Liječenje i preveniranje brojlera kada su klinički simptomi prisutni kod jednog broja životinja i kada je neophodno tretirati sve brojlere u jatu radi liječenja i preveniranja bolesti respiratornog i gastro-intestinalnog trakta (hronična respiratorna bolest CRD, nekrotični enteritis, infektivni sinuzitis, i dr. bolesti respiratornog i probavnog trakta) izazvanih bakterijama i mikolpazmama osjetljivim na tilozin.

Kontraindikacija

Nije poznata. Lijek se ne daje konzumnim nosiljama.

Način upotrebe i doziranja

Koristi se rastvoren u vodi za piće. Preporučuje se prvo rastvoriti lijek u manjoj količini mlake vode, pa tek u predviđenoj količini vode za liječenje brojlera. Koristi se za liječenje u količini od 12,5 g/ na 100 kg žive mase životinja ili 250 ml lijeka na 100 litara vode, tokom 3-5 dana.

Karenca

Meso i iznutrice ne koristiti tokom liječenja i 12 dana od poslednjeg davanja lijeka.

Posebna upozorenja

Čuvanja lijeka

• Lijek čuvati u hladnoj i tamnoj prostoriji zastićenoj od vlage na temperaturi do 24°C.

Posebna upozorenja

• Prilikom pripreme lijeka od strane osoblja je obavezno korištenje rukavica. 

Način izdavanja

• Izdaje se samo na veterinarski recept.

Rok trajanja

• Originalno pakovanje 2 godine. Otvoreno pakovanje se treba potrošiti u roku od 2 mjeseca. Mediciniranu vodu utrošiti tokom 24 sata.